Meny Stäng

Den nya generationens fjärrvärme byggs i Stora Sköndal

Stora Sköndal ska bli platsen för den nya generationens fjärrvärme. När stadsdelen i södra Stockholm växer kommer de nybyggda fastigheterna att vara en del av ett modernt energisystem där energi kan nyttjas flera gånger vid olika temperatur. Det banbrytande energisystemet som skapas i Stora Sköndal är en viktig del i utvecklingen av den hållbara staden.

Illustration som visar stadsdelen Stora Sköndal. Under bebyggelsen ser man fjärrvärmenätet där pilarnas olika färger visar olika temperaturer i nätet och hur vattnet cirkulerar så att värmen kan användas i flera fastigheter.

Stiftelsen Stora Sköndals och Stockholm Exergis mångåriga samarbete för att utveckla området Stora Sköndal tar nu nästa steg. Målet är en stadsdel med ett nytt energisystem som är både resurseffektivt och hållbart.

Navet för områdets energisystem ska bli den nya generationens fjärrvärme, som bland annat gör det möjligt att flytta energi mellan fastigheterna i stadsdelen. Det innebär att överskott av värme från till exempel varmvattencirkulationen (VVC) och radiatorerna som har använts i en fastighet kan användas direkt som golvvärme i en annan fastighet.

– Att ta vara på energin direkt från en fastighet till en annan utan att behöva ta vägen förbi en värmepump har vi aldrig tidigare gjort i Stockholm Exergis fjärrvärmenät, det är mycket resurseffektivt. Energisystemet som vi ska bygga i Stora Sköndal är betydelsefullt för utvecklingen av den nya generationens fjärrvärme, säger Carl Lidholm, försäljningschef på Stockholm Exergi.

Stadsdelen Stora Sköndal kommer under de kommande decennierna byggas ut etappvis med totalt cirka 4 500 bostäder. Utvecklingen drivs av Stiftelsen Stora Sköndal genom dotterbolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling, med partners. I etappen närmast på tur ska sex olika byggaktörer uppföra närmare 1750 bostäder.

– Som markägare är vi en garant för att vi arbetar tillsammans på stadsdelsnivå, istället för att varje kvarter utgör en separat enhet. Systemet innebär samtidigt en flexibilitet för byggaktörerna att själva välja hur de vill komplettera energiförsörjningen, vilket gynnar såväl dem som stadsdelen i stort. Nästa generations fjärrvärme för oss närmare vår vision om en hållbar stadsdel i världsklass, säger Tomas Krywult, vd på Stora Sköndals Framtidsutveckling.

Energisystemet för Stora Sköndal kommer att byggas kring fjärrvärmen, men också solceller, batterier och andra energilösningar kommer att vara en naturlig del av utvecklingen. Eftersom fjärrvärmen tar vara på energin på ett mycket effektivt sätt behöver inte el användas för uppvärmning, elen kan i stället användas där den gör mer nytta, till exempel för att ladda elfordon.

Under hösten 2023 kommer detaljprojektering och detaljplan att genomföras. I början av 2024 är målet att första spadtaget tas för utbyggnaden av Stora Sköndal och skapandet av det nya energisystemet.

Kontakta oss för att veta mer

Tomas Krywult, 076-002 91 44

Stockholm Exergis presservice: 020-30 20 40

Tomas Krywult
Carl Lidholm

Fakta: Utbyggnaden av Stora Sköndal

På området Stora Sköndal i södra Stockholm växer en ny stadsdel fram, byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet. På det 75 hektar stora området ska 4 500 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser skapas under loppet av de kommande decennierna. Stiftelsen Stora Sköndal är ursprunglig markägare och initiativtagare till utvecklingen. Genomförandet görs i stiftelsens anda av dotterbolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling AB, i nära samarbete med Stockholms stad och utvalda byggaktörer som har fokus på hållbarhet och långsiktighet. I aktuell etapp ska Heba/Åke Sundvall, Wallenstam, K2A, Nrep, Malmegårds och Sisab bygga bostäder, verksamhetslokaler, förskolor och skola. Just nu är detaljplanen för denna etapp i granskningsfas.

Fakta: Den nya generationens fjärrvärme

Nästa generations fjärrvärme är ett koncept som bygger på ett lokalt fjärrvärmenät där systemtemperaturer skiljer sig från vanliga fjärrvärmenätet. Med lägre systemtemperaturer kan överskottsvärmen från restvärme användas direkt av en annan kund utan att behöva ta vägen förbi en värmepump för att få rätt temperatur. Värmen används flera gånger vid olika temperaturer. Det nya lokala fjärrvärmesystemet byggs integrerat för en stadsdel som komplement till dagens befintliga fjärrvärme. I Stora Sköndal kommer det befintliga fjärrvärmenätet att bli en del av det nya fjärrvärmesystemet. Detta möjliggör högre systemnytta, eftersom fjärrvärmen tar vara på energin på ett mycket effektivt sätt så att el inte behöver användas för uppvärmning. Elen kan då i stället användas där den gör mer nytta, till exempel för att ladda elfordon.