Meny Stäng

Milstolpe för Stora Sköndals äldreomsorg

Nu är alla Stora Sköndals äldreboenden med demensriktning Silviahemscertifierade. En satsning som ska ge högre kvalitet för de boende, större trygghet för de anhöriga och handfasta kunskaper för medarbetarna.

2021 kom det första certifikatet på plats. Redan då var ambitionen tydlig, att alla Stora Sköndals boenden med demensinriktning skulle bli Silviahemscertifierade. Idag är målet uppnått och det femte diplomet kan hängas upp på Sköndalsvillan. Något som äldreomsorgschef Helena Gille är både stolt och tacksam över.

– Den här satsningen handlar självklart inte om ett diplom i sig. Den handlar om våra boende. Vi ska inte bara garantera en hög kvalitet i omsorgen av boende med demenssjukdom, omsorgen ska också vara likvärdig på alla våra boenden. Där är vi nu, tack vare en stor insats av våra medarbetare.

Utbildningen som medarbetarna genomgått bygger på att införliva ett helhetsperspektiv. Givetvis ska den ge förståelse för den demenssjuka personens behov och utmaningar men också ge kunskap kring hur man bäst bemöter och kommunicerar med anhöriga och andra närstående. En viktig bit är också att uppmuntra till kontinuerlig kompetensutveckling och regelbunden reflektion.

– Grunden i utbildningen rör personcentrerad vård av personer med demenssjukdom. Men mycket av det man lär sig under utbildningen är kunskap som är värdefull på många områden i livet, säger Helena Gille.

Nu är målet uppnått. Men det slutar inte här. Alla de utbildade medarbetarna kommer fortsatt ha regelbunden kompetensutbildning inom utbildningens ramar. Certifikatet följs årligen upp av Silviahemmet och är giltigt i tre år. Efter det kan det förnyas genom kompletterande utbildning av personal.

– Självklart ska vi hålla i detta och fortsätta att utbilda vår personal för att behålla certifieringen. Men först ska vi fira.

 


En Silviahemscertifierad arbetsplats…

innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap. Arbetsledare har utbildats i ledarskap vid implementering och teamarbete, samt minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning.