Meny Stäng

Om fastighetsägaren

Området Stora Sköndal är ett ca 75 hektar stort privatägt område, med Stiftelsen Stora Sköndal som ursprunglig markägare. Idag förvaltas mark och infrastruktur av det av stiftelsen helägda dotterbolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling AB (FUAB). FUAB är hyresvärd för de bostäder och verksamheter som finns på området.