Meny Stäng

Flytta in

Kvittera ut nycklar

Nycklar kvitteras ut hos förvaltningsentreprenören CBRE på Efraim Dahlins väg. Nycklar upphämtas som tidigast kl. 13:00 på tillträdesdagen (om inget annat överenskommits). Infaller tillträdesdagen på en helgdag upphämtas nycklar nästkommande vardag.

Ange hur du vill ha dina hyresavier

En faktura för den första månadshyra kommer att skickas per post till din nya adress. Önskar du få dina hyresavier per e-post ber vi dig meddela oss om detta.

Autogiro eller internetbanksfaktura: Om du önskar att använda autogiro vid nästa betalning, kan du ansöka om detta genom din internetbank. Sök upp ”Stora Sköndals Framtidsutveckling AB” i din internetbank och fyll i ansökan.

Om du inte har en avi tillgänglig när du ska betala, kan du betala till vårt bankgiro 690–6176. Du måste då ange adress, lägenhetsnummer, namn och vilken månad så vi kan bokföra hyran rätt.

Teckna elavtal

Som hyresgäst ansvarar du på egen hand för att teckna elavtal. Se till att teckna ett elavtal i god tid för att undvika att bli strömlös vid tillträde av den nya bostaden.

För att teckna elavtal kontaktar du Ellevio som är nätägare i området. Uppge din adress och eventuellt lägenhetsnummer.

Kontakta Ellevio

Skaffa hemförsäkring

Du behöver ordna en hemförsäkring för din nya bostad. Senast på dagen för tillträde behöver du ha en sådan. Att ha en hemförsäkring är en förpliktelse i enlighet med hyreskontraktet. Du väljer själv vilket försäkringsbolag du vill anlita.

Dokumentera brister

En besiktning av bostaden har gjorts innan ditt tillträde, där eventuella skador och brister finns dokumenterade. Men vi rekommenderar även att du som hyresgäst själv dokumenterar eventuella brister. Detta för att förebygga eventuell problematik vid frånträde.