Meny Stäng

Flytta ut

Säga upp bostaden

Din uppsägning ska lämnas skriftligt. Skriv ditt namn på avsedd plats i ditt hyresavtal och lämna det till hyresvärden, alternativt skicka in din uppsägning via mejl.

Uppsägningstiden kan variera beroende på bostadstyp och kontraktstyp. Kolla därför noggrant i ditt hyresavtal vad som står reglerat. Är du osäker på vad som gäller kontaktar du hyresvärden.

Uppsägningstiden gäller för hela kalendermånader. Om du t.ex. har tre månadernas uppsägningstid och säger upp din lägenhet i januari, måste du alltså betala hyra april ut.

Säg inte upp lägenheten innan du har ett annat boende. Att du står i vår bostadskö och söker en annan lägenhet innebär inte att du säkert får en när uppsägningstiden går ut.

Städa innan utflytt

Det är viktigt att lägenheten är ordentligt städad när du lämnar den. På besiktningen kommer även städningen att kontrolleras. Du får en städinstruktion när du säger upp lägenheten. Allt ska vara rent; bakom spisen och i ugnen, i fläkten, under badkaret, mellan fönstren (om dom går att dela), golvlister osv. Glöm inte garage och förråd, även dom måste tömmas och städas.

Om lägenheten inte är ordentligt städad och du inte åtgärdar anmärkningarna, kan det krävas att vi måste ta in en extern firma för att städa och fakturerar dig då kostnaden. Att städa en dåligt städad lägenhet på 3 rum och kök kostar idag ungefär 5 000 kronor eller mer.

Besiktning

När du sagt upp din lägenhet ska den besiktigas.

Ibland gör vi en förbesiktning efter uppsägningen för att få en uppfattning om vad som behöver göras i lägenheten. Dels för hyresvärdens planering, dels för att du ska ha möjlighet att återställa vissa saker själv.

Vid utflyttning görs alltid en utflyttningsbesiktning när lägenheten är tom och städad. Du bör vara med vid detta tillfälle. Kontakta förvaltningsentreprenören i god tid och bestäm tid. Vid besiktningen görs ett protokoll på lägenhetens skick och vissa skador kan du få ersätta. Normalt slitage behöver du inte betala men däremot skador som du eller dina närmaste orsakat.

Lämna in nycklar

När du flyttar ut ska samtliga nycklar som du kvitterat ut lämnas tillbaka till förvaltningsentreprenören; de du fick vid inflyttning samt eventuella extranycklar som du beställt. Om du inte lämnar in alla nycklar måste låset bytas ut, något som du som utflyttande hyresgäst får betala.  Nycklarna ska lämnas in senast klockan 11:00 utflyttningsdagen. Är detta en helgdag gäller samma tid första vardagen efter.

Lämna in parkeringstillstånd

Om du haft bil och parkeringstillstånd ska du även lämna tillbaka detta när du flyttar ut från området. Parkeringstillståndet lämnar du till förvaltningsentreprenören tillsammans med nycklarna?