Meny Stäng

Parkera på området

Om du bor i någon av Stora Sköndals fastigheter kan du få ett parkeringstillstånd för att parkera på området. Detta får du genom  att mejla till hyresfragor@storaskondal.se.