Meny Stäng

Trivselregler

För att alla våra hyresgäster ska trivas och känna sig hemma behöver alla visa ömsesidig hänsyn.

Låg ljudnivå under kväll och natt

Du ska tänka på att aldrig störa dina grannar med höga ljudnivåer, men att ta extra hänsyn kl. 22.00 till 08.00. Då bör du helt undvika att spela hög musik, spika eller föra oväsen på annat sätt.

Ha koll på djuren

Om du har husdjur behöver du hålla dem under uppsikt. Se till att djuren inte skadar eller förorenar exempelvis lekplatser eller trädgårdsytor. Djuren ska hållas kopplade och får inte orsaka störande ljud.

Undvik att mata fåglarna i närheten av fastigheten, då rester av fågelmat lockar till sig möss och andra skadedjur.

Grillning på gården, inte balkongen

Om du vill grilla gör du det på gården. Os från grillning på balkonger kan vara störande för dina grannar och kan även innebära en brandfara.

Utsätt inte grannarna för cigarettrök

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen eller i närheten av entrén, grannarnas fönster eller balkonger. Många människor mår dåligt av röklukten och en del kan få allergiska besvär. Tänk därför på att visa hänsyn om du röker.