Meny Stäng

El

Om strömmen går

Om du har för många elapparater igång kan en eller flera säkringar lösa ut och strömmen brytas, som skydd mot överbelastning av elsystemet. Då behöver du åtgärda den utlösta säkringen och lista ut vilken apparat som orsakade problemet.

Om du har proppskåp

Gör så här för att byta säkring:

 • Titta efter den lilla färgpricken i änden av säkringen. Om färgpricken har lossnat så är säkringen trasig.
 • Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren.
 • Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan börja brinna!

Om du har automatsäkringar

Vissa lägenheter har automatsäkringar. När du har hittat och åtgärdat orsaken till överbelastningen, återställer du därefter säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

Om du har jordfelsbrytare

I många lägenheter finns jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen för att skydda ditt hem. Vanligaste anledningen till att en jordfelsbrytare löser är att någon elektrisk utrustning har kommit i kontakt med fukt. Därför är det vanligt att det är någon av dessa apparater som är anledningen:

 • Vattenkokare
 • Kaffebryggare
 • Strykjärn
 • Mobilladdare
 • Apparater som är inkopplade i uttag på balkong.

Gör så här om strömmen gått:

 • Slå på jordfelsbrytaren igen.
 • Om den löser ut igen, dra ut den apparat som du senast kopplade i om du vet vilken det är och slå på jordfelsbrytaren igen.
 • Om du inte vet vilken den senast inkopplade apparaten är, skruva ur/stäng av alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren
 • Skruva i/ tryck upp säkringarna en i taget tillsjordfelbrytaren löser igen. Den felande apparaten är kopplad till den säkringen.
 • Gör samma sak med alla inkopplade apparater till den säkringen. När jordfelsbrytaren löser vet du vilken apparat som orsakar det.

Om jordfelsbrytaren löser ut även om du inte har några säkringar iskruvade/på, kontakta felanmälan.

Elinstallationer

Du får inte göra egna elinstallationer i ditt boende, dvs om en sak inte har stickpropp får du inte installera det själv. Du får inte heller dra om elen eller till exempel sätta in nya eluttag.

Tänk också på att inte använda skarvsladdar för el utomhus eller på balkongen, samt att sladdar och kablar inte kläms i dörrar eller fönster.

Vi behov av elinstallation kontakta felanmälan för rådgivning.