Meny Stäng

Frågor och svar om coronavirus

1. Är ME en riskpatientgrupp?
Svar: Inga data finns publicerade som talar för att ME patienter skulle vara riskgrupp för svåra komplikationer av covid-19. Det är beskrivet äldre, underliggande obehandlade sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes.
Mer information finns på:

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

CDC – Centers for Disease Control and Prevention

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control

Vår kliniska erfarenhet från liknande sjukdomar som t.ex. influensa är att ME patienter inte löper större risk för allvarliga komplikationer.

2. Finns det risk att bli sämre i sin ME om man drabbas av Corona?
Svar: Det finns inga uppgifter om detta, men vår kliniska erfarenhet av t.ex. influensa eller andra övre luftvägsinfektioner är att ME patienter ofta har en förlängd återhämtningstid jmf med t.ex. andra familjemedlemmar som drabbats. Ofta försämras man allmänt i sina ME symtom under och en period efter andra infektioner – men återhämtar sig oftast succesivt.

3. Är det större risk att vara ute nu som ME patient?
Svar: Risken för spridning i Sverige bedöms för närvarande (20-03-16) av folkhälsomyndigheten som mycket hög – så det finns en tydlig risk att smittas av Covid-19 i samhället. Det viktigaste är att alla som har minsta förkylningssymtom undviker sociala kontakter i största möjliga utsträckning. (stannar hemma tills man varit symtomfri i 2 dagar)

Läs mer om Socialstyrelsens identifiering av riskgrupper här.

Allmänna råd finns på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Per Julin
Överläkare, med Dr.
ME/CFS mottagningen
Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal