Meny Stäng

Frågor och svar om coronavirus

1. Är ME en riskpatientgrupp?
Svar: Inga data finns publicerade som talar för att ME patienter skulle vara riskgrupp för svåra komplikationer av covid-19. Det är beskrivet äldre, underliggande obehandlade sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes.
Mer information finns på:

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

CDC – Centers for Disease Control and Prevention

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control

Vår kliniska erfarenhet från liknande sjukdomar som t.ex. influensa är att ME patienter inte löper större risk för allvarliga komplikationer.

2. Finns det risk att bli sämre i sin ME om man drabbas av Corona?
Svar: Det finns i dagsläget inget som tyder på att patienter med ME skulle ha en större risk för att få komplicerad Covid än den friska populationen.  Tvärtom så har majoriteten av de ME-patienter vi haft kontakt med som haft Covid klarat sig tämligen bra. Att ha ME gör således inte att man räknas till någon riskgrupp när det gäller Covid-19.

3. Är det större risk att vara ute nu som ME patient?
Svar: Risken för spridning i Sverige bedöms för närvarande (21-02-16) av folkhälsomyndigheten som hög – så det finns en tydlig risk att smittas av Covid-19 i samhället. Det viktigaste är att alla som har minsta förkylningssymtom undviker sociala kontakter i största möjliga utsträckning. (stannar hemma tills man varit symtomfri i 2 dagar)

4. Bör jag som ME-sjuk tänka på något särskilt kring vaccinering mot Covid-19?
Svar: Vad det gäller vaccinet mot Covid-19 så gäller samma sak som för andra vacciner, dvs att om man riskerar att få en infektion så är risken större att infektionen utlöser en försämring än att vaccineringen gör det. Särskilt med tanke på att det uppstått nya och mer smittsamma mutationer av viruset är vår rekommendation att man tar vaccinet när man får erbjudande, om det inte föreligger något annat hinder än ME (Allergi, annan sjukdom som skulle kunna påverka vaccineringen – bör bedömas av den som sköter vaccineringen).

Vad det gäller vilket vaccin man kommer att erbjudas så är det läkemedelsverkets, FHMs och regionernas bedömningar som styr detta.

Läs mer om Socialstyrelsens identifiering av riskgrupper här.

Allmänna råd finns på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Per Julin
Överläkare, med Dr.
ME/CFS mottagningen
Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal