Meny Stäng

Hyresadministration

Från den 15 december 2018 tar Stora Sköndal Fastighetsförvaltning AB över all hyresadministration.

Den tjänst som du avtalat om tidigare är fortfarande den samma, men nästa gång du får en avi kommer betalningen göras mellan dig och Stora Sköndal Fastighetsförvaltning AB, och inte till Stiftelsen Stora Sköndal som idag.

Vad behöver du göra?
Du som idag har autogiromedgivande och vill fortsätta så med den nya mottagaren behöver inte göra någonting.

Betalning av hyra genom e-faktura (internetbankfaktura)
I samband med förändringen av hyresadministrationen så kommer vi även att byta leverantör av e-fakturor (internetbankfaktura). Du som är mottagare och användare av e-faktura kan påverkas, se nedan.

Då bytet av leverantör är en omfattande hantering kan det innebära att du behöver betala en månadsperiod på annat sätt innan det nya systemet för e-faktura är helt på plats. Blir detta aktuellt kommer vi skicka ut en faktura via posten.

Dina befintliga e-fakturor som är lagrade påverkas inte, du har dem tillgängliga i din internetbank i 18 månader.

E-faktura (internetbankfaktura) med ny aviseringsleverantör
När bytet av leverantör av e-faktura är genomfört så kommer Stora Sköndal presenteras två gånger i bankernas lista över dina aktuella mottagare. Efter första e-fakturan från Stora Sköndal Fastighetsförvaltning så kommer du också se Stiftelsen Stora Sköndal i din ”e-faktura lista” i internetbanken.
Du behöver som användare inte göra något i din internetbank om du inte har automatisk betalning av din faktura. Du betalar dina e-fakturor precis som vanligt.

Viktigt för dig med automatisk betalning av e-faktura
Använder du bankens tjänst för automatisk betalning, så blir din e-faktura automatiskt betald. Du har i dag en fullmakt till Stiftelsen Stora Sköndal i din internetbank. När en ny e-faktura skickas till dig så lägger banken denna med automatik under ”kommande betalning”.

När vi byter till annan leverantör av e-faktura innebär det att du måste skapa en ny fullmakt efter att du har fått din första e-faktura från Stora Sköndal Fastighetsförvaltning AB. Efter den första e-fakturan från det nya bolaget behöver du godkänna den manuellt för betalning innan du kan lägga upp en ny fullmakt för fortsatt automatisk betalning.

Frågor?
Kontakta oss på Stora Sköndal på telefonnummer 08 – 515 181 20 eller via e-mail (hyresfragor@storaskondal.se).