Meny Stäng

Målgrupp och remisskriterier planerad neurologisk rehabilitering

Neurologiska rehabiliteringskliniken Stora Sköndal är en av de auktoriserade vårdgivarna för neurologisk rehabilitering både i form av dagrehabilitering och heldygnsrehabilitering. I vårdvalet planerad neurologisk rehabilitering är uppdraget att erbjuda patienter, som trots insatser i öppenvård, bedöms ha behov av, vara motiverade och ha nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering.

Målgruppen omfattar patienter med

 • tumör i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet
 • skada eller sjukdom i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet
 • sjukdom i nervsystemet med komplex problematik

Målgruppen avgränsas och patienter som inte tillhör målgruppen är

 • Patient vars rehabiliteringsbehov kan tillgodoses inom primärvårdens rehabilitering.
  Ex behov av enbart fysioterapeut och/eller logoped
 • Patient med skada/sjukdom i ryggmärgen som är inkluderad i vårdkedjan för ryggmärgsskadade.
 • Patient med behov av enbart arbetsförmågebedömning.
 • Patient med behov av enbart neuropsykologisk utredning.
 • Patient med behov av enbart medicinska sjukvårdsinsatser, exempelvis sårvård eller inställning av läkemedel.
 • Patient med behov av framför allt omvårdnadsinsatser.
 • Patient som inte är i rehabiliteringsfas eller inte kan medverka aktivt i rehabilitering.
 • Patient med aktivt missbruk av läkemedel, alkohol eller narkotika och där patient inte har förutsättningar för att engagera sig i och motivera sig till rehabiliteringsprocessen.
 • Patient med spinal stenos.
 • Patient med narkolepsi.
 • Patient med ME/CFS.
 • Patient med migrän och huvudvärksproblematik.
 • Patient med funktionellt neurologiskt tillstånd.
 • Patient med postcommotionellt syndrom.