Meny Stäng

FUS

Vi har utrustning för att utföra FUS, funktionell undersökning av sväljning, med videoendoskop där hela sväljningsfasen går att se.
Vi tar emot remisser för bedömning av sväljningsfunktion eller då det finns behov av en second opinion eller en mer fördjupad undersökning.