Meny Stäng

Hög belastning ME, remissgranskning

På grund av stort remissinflöde kan väntetiden för remissgranskning bli längre än två veckor, så snart en läkare granskat remissen och godkänt den får du ett meddelande om detta och sätts upp på vår väntelista.