Meny Stäng

Hög belastning ME/CFS

Väntetiden för nybesök till läkare på Stora Sköndals ME/CFS-mottagning är i dagsläget ca 14 månader.