Meny Stäng

Utlysning av Diakonisällskapets stipendium

OBS: Ansökningstiden har gått ut!

Är du diakon i Svenska kyrkan? Vill eller ska du forska inom ett ämne med anknytning till diakoni? Har du konkreta planer och en upparbetad kontakt med en vetenskaplig institution? Kanske är du redan antagen som doktorand? Då kan du söka Diakonisällskapets stipendium. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2023.

Stipendiet på 25 000 kr syftar till att uppmuntra dig som diakon i Svenska kyrkan att gå forskarutbildning och forska inom ett område som knyter an till diakoni.

Stipendiet är en gåva, tänkt som en uppmuntran i början av forskarkarriären. Rådet för utveckling vid Stiftelsen Stora Sköndal bedömer och beslutar om stipendiet.

Kriterier:
• Du är diakon i Svenska kyrkan.
• Du vill gå eller är antagen till forskarutbildning och har en forskningsidé som knyter an till diakoni.
• Du har en upparbetad kontakt med en vetenskaplig institution, universitet eller högskola, som kan intyga din kompetens och dina planer.

Ansök på detta sätt:
1. Skriv ett brev där det framgår vad du har för forskningsidé, hur långt du har kommit med dina planer, och motivera hur stipendiet kan komma att bidra till att förverkliga din önskan att forska. Det ska framgå vilken vetenskaplig institution du har kontakt med och vem vi får kontakta som kan intyga din kompetens och dina planer. Du kan också skicka med ett intyg. Om du redan är antagen som doktorand behövs ingen närmare motivering till hur stipendiet kommer till användning. Brevet ska vara på max 1 A4. Glöm inte kontaktuppgifter.

2. Bifoga ett diakonbrev som styrker att du är diakon i Svenska kyrkan.

3. Välkommen med din ansökan – senast den 15 oktober 2023 via e-post till: info@storaskondal.se

Svenska Diakonsällskapet bildades 1898 för att utöva diakoni och utbilda inom diakoni. Sällskapet var tidigare huvudman för Stiftelsen Stora Sköndal och avvecklades 2014. I samband med detta överlämnades en gåva till Stiftelsen Stora Sköndal att som Diakonisällskapets stipendium delas ut till diakoners fortbildning. Stiftelsen har valt att i nuläget fokusera på diakoniforskning.

Stora Sköndal är en icke vinstutdelande stiftelse som arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.