Meny Stäng

Två blir en

Stora Sköndals verksamheter utvecklas ständigt, alltid med målet att kunna erbjuda en vård och omsorg av hög kvalitet och med livskvalitet för de boende. Nu ska Villa Sköndal och Villa Drevviken, vilka har drivits som två separata äldre- och stödboenden, bli till en verksamhet: Villa Skönviken. Bakgrunden till förändringen är att möjligheterna till samarbete och lärande av varandra ökar med en gemensam organisation. Villorna sitter ihop med glasgången vilket ger goda möjligheter till samverkan.

Michelle Wallberg är sedan den 1/9 biträdande verksamhetschef. Michelle kommer närmast från Villa Tollare i Nacka där hon haft ett uppdrag som teamchef.

Lillemor Thorsén går in som TF verksamhetschef under rekryteringsprocessen av en ny chef.