Meny Stäng

Framtidens Stora Sköndal

Stora Sköndal Framtidsutveckling kommer under en 20-årsperiod att utveckla området vid Drevviken till en modern stadsdel.

Besök den nya hemsidan för Framtidens Stora Sköndal här.

Här kommer det bli ca 4 500 bostäder och ca 1 500 nya arbetsplatser. Stadsdelen skapas utifrån en idé om social hållbarhet. Här ska alla få plats, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Det ska bli en stadsdel byggd för möten och gemenskap, med varierad arkitektur, ett starkt fokus på miljön, där kulturbyggnader bevaras och där ny teknik används för att skapa livskvalitet.