Meny Stäng

Seniorboende och studentbostäder

Seniorboende

På  området Stora Sköndal söder om Stockholm förmedlar stiftelsen hyreskontrakt till seniorbostäder, både villor och lägenheter. I dagsläget är dock kön till seniorbostäderna stängd pga av de förändringar som sker på området Stora Sköndal där nybyggnation av bostäder, framför allt flerfamiljshus, och verksamheter planeras. Här kommer en ny stadsdel att växa fram under en tjugoårsperiod. Detta gör att  få lediga hus/lägenheter som finns inte kommer att hyras ut på samma sätt som tidigare under en period. De hus som står tomma behöver antingen renoveras eller användas vid omflyttningar av befintliga hyresgäster. Vi vet i dagsläget inte hur många framtida seniorbostäder som kommer att finnas på området då utvecklingen av Stockholms Stads detaljplaner inte är klara.

Alla i kön behåller sin plats och den är avgiftsfri, men utsikterna att erhålla ett seniorkontrakt är alltså mycket liten inom de närmaste åren.

Mer information om byggplanerna och framtidens Stora Sköndal hittar du här: www.storaskondal.se/framtiden

Studentbostäder

Vi har ca 50 studentrum som i första hand hyrs ut till studenter på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Resterande rum hyrs ut till studenter som är antagna vid någon av högskolorna i Stockholm. Det finns rum i korridor och lägenheter.

Bostäderna förmedlas via Bostadsförmedlingen. Läs mer här.