Meny Stäng

Villa Magnolia har fått Silviahemscertifiering

Det innebär att alla medarbetare på vårt äldreboende Villa Magnolia har blivit utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Villa Magnolia är den 118:e verksamheten att tilldelas certifikatet och är först ut av Stora Sköndals verksamheter att certifieras. På sikt kommer alla vård- och omsorgsboenden med demens att utbildas för att certifieras.

Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

En Silviahemscertifiering innebär att ett helhetsperspektiv införlivas i vården och omsorgen för de demenssjuka. För de anställda innebär det fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion i grupp. Silviahemmet har en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personal.

Diplomering av medarbetare på Villa Magnolia

Några reflektioner efter kursen från våra medarbetare:

”Oj, vilken glädjeinjektion denna kurs var! Jag och mina kollegor bara bubblade av tankar och idéer efteråt. Trots att grundtanken är så självklar – att regelbundet få reflektera med kollegor är nödvändigt för att kunna jobba sammansvetsat.”

”Jag är relativt ny inom omsorgen. Detta är precis vad jag har längtat efter! Att ha tid att reflektera tillsammans med kollegor och på riktigt bli ett team: Lyfta svårigheter, lära av varandra, tänka nytt tillsammans.”

”På den här kursen har vi inte bara fått göra bra och roliga övningar, utan också fått med oss en verktygslåda för att kunna handleda på ett sätt som gör att alla kollegor i teamet vill och vågar delta.”

”Det kommer helt säkert att göra vardagen roligare, värdigare och bättre för oss alla – både för de boende och för oss i vårdteamet.”

Läs mer om om Silviahemscertifiering och vad det innebär här.