Meny Stäng

”Ett naturligt steg att öppna en neurologisk mottagning”

Marie Linne är områdeschef för sjukvård på Stora Sköndal, hon berättar om Stora Sköndals neurologmottagning som öppnade den 10 januari i år.

Neurologmottagningen ligger i Stora Sköndal i samma byggnad som Neurologiska rehabiliteringskliniken som i över 40 år gett vård och rehabilitering till patienter.

Berätta om den nya mottagningen, specialiserad neurologi?

På mottagningen erbjuder vi utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska symtom och sjukdomstillstånd. Det känns roligt och spännande med något nytt där vi kan få synergieffekter till vår övriga verksamhet inom sjukvård. Tre erfarna neurologer kommer att ta emot de patienter som remitteras till oss.

På Stora Sköndal finns redan neurologisk rehabilitering, vad innebär det att det nu öppnats en mottagning för specialiserad neurologi?

Eftersom vi redan har specialister inom neurologi hos oss blev det ett naturligt steg att också öppna en neurologisk mottagning. Vi har nu möjlighet att erbjuda uppföljning för de patienter som vårdats på vår heldygnsrehabilitering.

Varför görs denna satsning?

I Stockholm är det idag för få mottagningar som kan erbjuda den här typen av vård inom specialiserad neurologi vilket har skapat långa väntetider för patienter. Med den här mottagningen hoppas vi kunna skapa ett bättre flöde och ge kvalitativ vård för den här patientgruppen.

Vilka patienter vänder ni er till och hur får man en tid?

Till oss är patienter med antingen bekräftad eller misstänkt neurologisk åkomma välkommen att söka vård. På mottagningen utreder vi och behandlar migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, dystoni, stroke, polyneuropati och mycket annat. För att komma till oss krävs en remiss.

Läs mer om vår mottagning inom specialiserad neurologi här.