Meny Stäng

Förutsättningar för att bo hos oss

Förutsättningen för att bo i våra studentbostäder är att du är inskriven/antagen vid universitet eller högskola i Stockholm eller Uppsala universitet och att du bedriver aktiva studier. Med ”aktiva studier” menas att du tar minst 20 poäng per termin. Detta ska du kunna påvisa genom ett studieintyg, som exempelvis ett Ladok-utdrag. Om du inte kan påvisa att du studerar aktivt, säger vi upp avtalet och du måste flytta.