Meny Stäng

Säga upp bostad och flytta ut

Säga upp studentbostaden

Kontraktet är ett tillsvidarekontrakt med tre månaders uppsägningstid. Kontraktet ska sägas upp skriftligen och uppsägningstiden börjar närmsta månadsskifte. Om du flyttar med kortare varsel är du ändå skyldig att betala tre månadshyror.

Under uppsägningstiden kan bostaden behöva visas för intressenter som vill hyra det efter dig, då kommer du bli kontaktas av förvaltningsentreprenören för avtalande om tid för detta.

Flytta ut

När du sagt upp din bostad kommer hyresvärden att besiktiga din bostad för att kontrollera eventuella skador och behov av renovering. I samband med att du lämnar bostaden kontrollerar vi även att bostaden är väl städad. Om den inte är städad kan du få stå för kostnaden för att en städfirma utför arbetet.

När du flyttar ska du återlämna alla nycklar, såväl de ursprungliga som eventuella kopior. Återlämnande av nycklar ska göras senast kl. 11:00 på datumet för utflyttning. Nycklar lämnas till förvaltningsentreprenören personligen, inte genom ombud.