Meny Stäng

Fasad, balkong och uteplats

Om du har en balkong eller uteplats som tillhör din lägenhet behöver du tänka på att det är en plats att vara på, inte för att förvara saker som inte får plats i bostaden. Att förvara massa saker på balkongen eller uteplatsen leder till ökad brandrisk. Förvara heller inte några brandfarliga ämnen där.

Fasad

Det är härligt med odlingar, men du måste också tänka på att inte plantera klätterväxter som växer upp på vägg eller fasad.

För att sätta upp parabol, antenner, skyltar, markiser och dylikt behöver du hyresvärdens godkännande.

Balkong

Du får inte hänga blomlådor och annat tungt på utsidan av balkongräcket, då det kan utgöra en fara för de som passerar nedanför. Ställ istället gärna krukor och dylikt på balkonggolvet.

För din och dina grannars skull är det heller inte tillåtet att skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkong.

Tomt och uteplats

Om du har en tomt med gräsmatta och uteplats ska du tänka på att gräsmattan är allmän platsmark, och där ska markförvaltaren komma åt att klippa gräset. Den får alltså inte hägnas in eller belamras med personliga grejer så som studsmattor. Du får heller inte ha lösa husdjur på tomten.

På uteplatsen kan du förvara personliga saker i rimlig mån.

Under vintertid står förvaltaren för skottning fram till ytterdörren.