Meny Stäng

Förändra och renovera

Ytskikt

Du har rätt att själv renovera lägenhetens ytskikt på egen bekostnad. Det är dock viktigt att det utförs fackmannamässigt och att förändringen håller sig inom ramarna för vad som anses rimligt. Tänk på detta vid val av färger och mönster. Om ändringen blir för extrem eller inte är utförd fackmannamässigt kan du bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick när du flyttar. Kontakta förvaltare för att få dina önskemål godkända.

Planlösning

Det är inte tillåtet att ändra lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp fasta väggar. Du får heller inte göra öppningar i befintliga väggar eller öppna upp valv mellan olika rum. Kontakta förvaltare om du har önskemål om sådana ändringar.

Hushållsmaskiner

Installationer av disk- och tvättmaskin eller andra hushållsmaskiner måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Alla fasta elinstallationer ska överlåtas till en behörig elektriker. Oavsett vilken typ av installation du planerar att göra, bör du kontakta förvaltare för att få godkännande. Alla maskiner som installeras av dig måste också täckas av din försäkring.

Elinstallationer

Som hyresgäst får du själv byta säkringar, glödlampor eller liknande. Däremot ska övriga elinstallationer, samt eventuella reparationer av elektrisk utrustning utföras av en fackman. Kontakta felanmälan om strömbrytare, vägguttag eller fasta installationer behövs bytas eller lagas.