Meny Stäng

Så här gör du för att få ett boende/plats

ÄLDREOMSORG

Kön till våra olika boenden kan skifta, kontakta gärna respektive boende för att veta mer. Läs mer om hur du får plats på ett äldreboende här.

FÖRSKOLA

Du söker plats genom din kommuns förskolekö:
Stockholms kommun
Nacka kommun

Vi har enstaka platser på Lilla Sköndal/Borgen och Lilla Tollare.

TRÄNINGSLÄGENHET, LSS, SOCIALPSYKIATRI, PUT-BOENDE

Lediga platser/boenden kan erbjudas till och från. Bästa sättet för att få aktuell information är att ta kontakt med respektive verksamhet, du hittar kontaktinformation här:

Träningslägenheter
LSS-lägenheter
Boende socialpsykiatri
PUT-boende

NEUROLOGISK REHABILITERING

Information finns på neurologiska rehabiliteringsklinikens sidor