Meny Stäng

Gruppbostäder LSS

Så här jobbar vi

Normaliseringsprincipen och ett salutogent perspektiv är vägledande för oss i verksamhetens dagliga arbete och grundstenar för en rimlig och meningsfull vardagssituation. Vi utgår alltid från den enskildes önskemål och förmåga. Vår utgångspunkt är att varje individ själv har svaren på hur hen vill leva sitt liv. Även om förutsättningarna kanske inte medger att en hel aktivitet kan utföras självständigt, så finns det alltid delmoment som med rätt stöd kan utföras på egen hand.

LSS-boende

Vi arbetar för att främja delaktighet och medbestämmande. Vårt uppdrag är att anpassa oss efter den enskildes behov och förmåga för att, genom öppna frågor, erbjuda det stöd som hen upplever sig behöva för att nå sina egna mål.

På Stora Sköndal har vi också daglig verksamhet som har sin utgångspunkt utifrån den enskildes önskemål och behov. Läs mer här

Varmt välkommen till något av våra boenden i Sköndal eller Vällingby.

Har du frågor om vår verksamhet eller vill komma och hälsa på, kontakta tf. verksamhetschef Amila Srabovic.