Meny Stäng

Stora Sköndals kyrkogård

Begravningsplatsen anlades redan 1909 och först 1959 byggdes den kyrkogårdsmur som idag omger kyrkogården. Kapellet byggdes 1915 med hjälp av arbetskraft från dåvarande alkoholisthemmet Berga. Till en början fungerade kapellet som gravkapell men används idag sommartid för såväl gudstjänster och musik under sommarkvällar. Sedan några år tillbaka har kapellet även öppet för ljuständning under Alla helgons dag. I den övre delen av kyrkogården ligger en vacker minneslund.

Gravrätt och skötsel

Gravrätt och skötsel av kyrkogården utförs av driftentreprenören CBRE, på uppdrag av Stora Sköndals Framtidsutveckling.

En gravrätt gäller i 25 år med möjlighet till förlängning i samband med gravsättning eller efter periodens slut. När det gäller äldre gravar och gravrätter kan andra villkor vara inskrivna i gravbrevet.

Eftersom Stora Sköndals kyrkogård är en enskild begravningsplats tar vi ut en skötselavgift av samtliga gravrättsinnehavare. Avgiften ska täcka den övergripande skötseln på kyrkogården, så som gräsklippning, ogräsrensning, trädvård, lövblåsning, snöröjning och sophämtning. Det ingår ingen plantering i avgiften.

 

Stora Sköndals kyrka tillhör Farsta Församling, läs mer om kyrkan på församlingens hemsida.