Meny Stäng

Information om Sekoia planeringsskärmar

Vi erbjuder skärmar i alla lägenheter

 

I alla lägenheter hänger personliga planeringsskärmar med touchfunktion. Skärmen sitter i ett fäste på väggen, men kan även tas ner om ni vill använda er av de aktiviteter som de boende ges möjlighet till.

Skärmarna ska hjälpa personalen att få en överblick över planeringen och att samarbeta omkring de uppgifter som utförs hos varje enskild boende. Syftet med planeringsskärmarna är att skapa bättre överblick och reducera tiden för registrering och dokumentation. Målet är att få mera tid hos de boende.

När personalen loggar in på planeringsskärmen ses den boendes dygnsrytm och de arbetsuppgifter som är planerade under dagen. När uppgiften är genomförd klickas uppgiften av som utförd på skärmen. På det sättet är det också lätt för personalen att hålla ordning på vilka uppgifter som inte har blivit utförda.

Skärmen ger boende och anhöriga möjlighet att följa med i varandras liv på ett nytt sätt. Skärmen gör det möjligt för närstående att ta del av den boendes kalender och ladda upp aktuella bilder till fotoalbumet. Det finns också möjlighet att gemensamt träna minnet med aktiviteter och spel samt att titta på vädret, höra på radio eller titta på Tv-tablån.

För personalen betyder skärmen:

  • Planering: Personalen får snabb överblick över de boendes, avdelningens och husets dagliga uppgifter
  • Samarbete: Överblicken gör det lätt för personalen att kunna hjälpa varandra på bästa möjliga sätt
  • Koordinering: Kalenderfunktionen gör det möjligt för personalen att skapa sig en överblick över de boendes inbokade aktiviteter – i och utanför boendet
  • Genomförandeplanen för den boende är lätt tillgänglig. Därmed kan vikarier och ny personal lätt skapa sig en bild över den enskilde boendes behov.

För boende och närstående

  • Kalenderfunktion för den enskilde boenden där du som boende och närstående kan lägga in bokningar i kalendern, exempelvis läkarbesök.
  • Kalenderfunktion med möjlighet att anmäla sig till aktiviteter från skärmen
  • Bilder: som anhörig kan du ladda upp bilder till skärmen hemifrån. Dessa bilder kan också används som skärmsläckare eller i minnesspel som finns på den boendes del av skärminnehållet.
  • Aktiviteter på skärmen för boende/närstående. Exempelvis minnesspel, vädret och radiokanaler.

Läs mera om planeringsskärmen på http://www.sekoia.se

 

Vill du veta mer om Stora Sköndal eller Sekoia?

Kontakta gärna Äldreomsorgschef Helena Gille

076-002 91 05

helena.gille@storaskondal.se