Meny Stäng

Förskolan Borgen

Välkommen till oss på Förskolan Borgen!

Förskolan Borgen ligger i fina omgivningar i Sköndal och har tillgång till flera gårdar utöver vår fina närmiljö. Våra förskolegårdar erbjuder grönska som inbjuder till aktivitet, upptäcktsfärder och lugna stunder. De fina naturområdena i närmiljön är en stor tillgång som vi ofta utforskar. På förskolan arbetar vi med barnen uppdelade i äldre och yngre på våra avdelningar.

Alla är viktiga!

Vi arbetar dagligen för alla barns rätt till en verksamhet med god kvalité. Inflytande och delaktighet är för oss viktiga värden som vi integrerar i vårt dagliga arbete. Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss och vi bjuder in er att på olika sätt delta i verksamheten, få inblick och vara delaktiga. Detta sker såväl genom aktiviteter som drop-in fika, utställningar, samverkansmöten men också genom avdelningsmöten och utvecklingssamtal.

Utbildning och undervisning

Hos oss bedrivs utbildning under hela dagen. Vi anpassar vår undervisning utifrån läroplanens mål och utifrån de intressen som finns hos barnen. Vi har en struktur i vårt arbete där vi avsatt tid till att arbeta med värdegrund, projekt och rörelse och hälsa. På förskolan går mycket av undervisningen hand i hand och vårt projekterande arbetssätt tillåter oss att undersöka och upptäcka tillsammans med barnen.

Pedagogiska lärmiljöer

Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna planer, fantasi och kreativitet.
Lokalerna på avdelningarna är öppna och ljusa och erbjuder möjlighet för barnens alla uttryck. Vi ser den pedagogiska lärmiljön som ett viktigt komplement i vår utbildning och undervisning. Våra miljöer är föränderliga allt utifrån barnens intresse och vad vi undersöker.

Vi tänker på våra lärmiljöer såväl ute som inne och flyttar gärna med oss material såväl in som ut för att kunna fortsätta vårt arbete i varierande och rika miljöer.

Kost och måltider

Vi får lunchen levererad från Kleins Kitchen. Maten bereds på plats och frukost och mellanmål görs av vårt köksbiträde. Vi eftersträvar hög andel ekologiska och kravmärkta råvaror och vi har ett hållbarhetsperspektiv på våra måltider.

Övrigt

Som vårdnadshavare kan du följa vår verksamhet på ditt barns avdelning via Instagram och du får även regelbundet vårt e-postbrev. Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att vara barn eller arbeta på våra förskolor? Gå in och följ oss på vårt instagramkonto: storaskondal_forskolor.