Meny Stäng

Stora Sköndals förskolor

Stora Sköndals förskolor

Med vår etiska och estetiska profil fångar vi förskolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden.

Det etiska handlar för oss om relationer och omtanke. Genom möten i vardagen skapas trygghet och delaktighet. Delaktighet som för oss innebär respekt för barnens olika sätt att uttrycka sig och lyhördhet för vad barnen har att säga om förskolans verksamhet.

Det estetiska för oss är upplevelsen och erfarenheten av bildskapande, musik, drama, dans, lek och litteratur. Det ger form åt vår verksamhet och blir även ett verktyg för möten och meningsskapande läroprocesser. I vår verksamhet värdesätter vi det kreativa arbetet med olika uttrycksformer i lek och lärande, i det sinnliga och gemensamt upplevda.

Inom Stora Sköndals förskolor går kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Genom lek och projektarbeten fångar vi upp, fördjupar och utmanar barnens erfarenheter, tankar och intressen.

Inne och ute

Hos oss är barnens uterum lika viktigt som lokalerna. Våra förskolegårdar inbjuder till aktiviteter, upptäckarlust och lugna stunder. Barnen ska kunna hitta platser att känna sig trygga och bekväma i, oavsett var på förskolan de befinner sig. Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna planer, fantasi och kreativitet.

Våra medarbetare

På Stora Sköndals förskolor arbetar engagerade och välutbildade pedagoger. Vi främjar vidareutbildningar, kurser och föreläsningar för att hela tiden blir ännu bättre på det vi gör. Vår ambition är att ha pedagoger i olika åldrar och med olika erfarenheter och bakgrund.

Mål och vision

Vår utbildning och undervisning baseras på läroplanen för förskolan och vi hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna planer, fantasi och kreativitet – i lek och i lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som finns hos oss.

Vi vill stimulera barnets lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Det estetiska så som dans, drama, skapande i olika material, musik, sång och litteratur får också stor plats. Vi arbetar projektinriktat med barnen där vi tar tillvara på deras intressen, tankar och idéer och låter dem fördjupa sig i frågor som är viktiga för dem under kortare eller längre perioder.

Varmt välkommen till Stora Sköndals förskolor!