Meny Stäng

Stora Sköndals förskolor

På Stora Sköndals förskolor går fantasi och kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Vi värnar om de barn vi får förtroendet att ta hand om, och vill ge dem alla förutsättningar att upptäcka och utveckla sina unika förmågor.

Inom Stora Sköndals förskolor går kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Genom vårt projekterande arbetssätt fångar vi upp, fördjupar och utmanar barnens erfarenheter, tankar och intressen.

Värdegrund

Värdegrundsarbetet genomsyrar vår utbildning och allt vi gör och vi har även valt att lägga extra fokus på detta viktiga arbete på våra förskolor. Varje måndag har vi därför valt att ha ”värdegrundsmåndag”. Här erbjuds alla barn en fördjupad undervisning kring normer och värden. Detta kan ske genom litteratur och genom olika estetiska uttryckssätt beroende på gruppens behov och intressen. Vi utgår från läroplanen och våra gemensamma ledord, omtanke, jämlikhet och förändring.

Projekt

Vi arbetar projektinriktat med barnen där vi tar tillvara på deras intressen, tankar och idéer och låter barnen fördjupa sig i frågor som är viktiga för dem under kortare eller längre perioder. Vi har ett gemensamt projektfokus tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vårt gemensamma övergripande projekt är ”Barnet som medborgare i ett hållbart samhälle vilket sedan tar olika vägar på avdelningarna utifrån barnens intressen.

Pedagogiska lärmiljöer och material

Våra lärmiljöer ska vara tydliga, tillgängliga, tilltalande och stimulerande för barnen i deras lärande. Materialet vi tillför i våra miljöer ska uppmuntra till nyfikenhet och kreativitet. Vi undviker färdigt material utan vill istället erbjuda material som är avkodat och föränderligt. Återbruk och naturmaterial är återkommande inslag. De pedagogiska lärmiljöerna ska vara mötesskapande och vi förändrar dem kontinuerligt tillsammans med barnen utifrån deras behov.

Rörelse och hälsa

I förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan varje dag såväl ute som inne. På fredagarna arbetar våra förskolor med ”fredagsfys” då vi utifrån planerad undervisning ger barnen möjlighet att tillsammans över avdelningsgränserna utmanas och utveckla såväl motorik som samarbetsformer.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ingen form av diskriminering eller kränkning accepteras, varken mellan barnen eller mellan de vuxna och barnen i förskolan. Vi tar varje händelse på allvar och ser till att detta följs upp.

Vi som jobbar här

På Stora Sköndals förskolor arbetar engagerade och välutbildade pedagoger. Andra roller ni kan komma att stöta på hos oss är exempelvis intendent, teamchef och köksbiträde som alla arbetar nära verksamheten. Vidareutbildningar, kurser och föreläsningar är viktiga för att hela tiden bli ännu bättre på det vi gör. Vår ambition är att ha medarbetare i olika åldrar och med olika erfarenheter och bakgrund. Förskolans arbete leds av rektor.

Varmt välkommen till Stora Sköndals förskolor!