Meny Stäng

Hur vi hanterar synpunkter

Har du synpunkter på ditt barns vistelse hos oss ska du till att börja med kontakta ditt barns avdelningspedagoger. Har du klagomål gällande förskolans verksamhet kan du kontakta rektor direkt. Rektor utreder tillsammans med ledning och/eller personal om eventuella åtgärder eller förändringar ska ske. Rektor ansvarar för återkoppling.  Om du därefter vill gå vidare med ditt klagomål ska du lämna ditt klagomål till områdeschefen för förskolan genom att använda följande blankett. Områdeschef tar då emot klagomålet och ansvarar för att ärendet utreds och att återkoppling sker.

Blankett för klagomål och synpunkter (öppnas i ett nytt fönster).