Meny Stäng

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola bedrivs utbildning i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och psykoterapi.

Om högskolan

Stora Sköndal är delägare i Marie Cederschiöld högskola. Vid högskolan bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete med civilsamhällestudier, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Högskolan utbildar dessutom på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället och erbjuder uppdragsutbildning.

Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om vård i livets slutskede samt i etik. Marie Cederschiöld högskola har sitt campus på Erstaområdet på Södermalm.

På högskolan kan du gå Socionomprogrammet, vilket ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete. Vid verksamheterna på Stora Sköndal finns möjligheter till praktikplats och samarbeten kring uppsatser och forskningsarbete.

Verksamhetsidé

Marie Cederschiöld högskola ska utgöra en kreativ utbildnings- och forskningsmiljö, präglad av mod och nyfikenhet, som utvecklar människors kunskap och färdigheter att arbeta för människors glädje, livskvalitet och rätt till ett värdigt liv.

Marie Cederschiöld högskola ska vara en öppen och attraktiv akademisk mötesplats för utbildning och forskning inom diakoni, etik, kyrkomusik, socialt arbete, teologi, psykoterapi och vårdvetenskap. Marie Cederschiöld högskola ska kännetecknas av nytänkande, kritiskt kunskapssökande, etisk medvetenhet, konstnärligt skapande och strävan efter existentiell fördjupning.

Här samspelar vetenskap, praktik och tradition

Högskolan bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. Den 5 oktober 2010 blev Bräcke diakoni delägare och i oktober 2019 fick högskolan ytterligare en delägare, Stockholms Sjukhem. Utmärkande för högskolan är utbildningar som förenar teori och praktik, forskning och yrkesfält och som ger speciellt utrymme för aktuella livsåskådnings-, professionaliserings- och samhällsfrågor.

Marie Cederschiöld högskola ägs av Stiftelsen Stora Sköndal, Ersta diakoni, Bräcke Diakoni och Stockholms Sjukhem.

Här kan du läsa mer om Marie Cederschiöld högskola.