Meny Stäng

Stödboende

Stödboende är en boendeform för dig som är vuxen med psykisk ohälsa och har visst behov av stöd i din vardag. Vi erbjuder stödboende i lägenheter på Stora Sköndals område och i Vega i Haninge. I denna boendeform kan du få boendestöd i upp till 20 timmar i månaden och du har tillgång till stöd på vardagar mellan kl. 09.00 – 19.00. I boendeformen ingår även tillgång till gemensamma lokaler.

Arbetssätt

I stödboende hos oss får du en personal som är din primära boendestödjare. Uppdraget som boendestödjare innebär att med respekt för dina behov och individuella förutsättningar stötta dig i din vardag. Detta gör vi genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv i ett nära samarbete med dig.

Boendestödet anpassas utifrån dina individuella behov samt utifrån din behovsbedömda beställning från din stadsdel/kommun. Det betyder att du och din boendestödjare i samråd med din handläggare upprättar en genomförandeplan som utgör grunden för boendestödet. Vårt mål är att du ska uppleva din vardag som trygg och meningsfull.