Meny Stäng

Nybacken – socialpsykiatri

På Stora Sköndal erbjuder vi boendestöd till vuxna med psykisk ohälsa.

Boendestödet utförs utifrån den enskildes behovsbedömda beställning. Stödet kan ges på Nybacken, i stödboende, eller i eget boende. Vi arbetar för att du ska utvecklas utifrån dina unika förutsättningar. Tillsammans med dig vill vi skapa förändring och vi arbetar aktivt med att öka förståelsen för psykisk ohälsa i omvärlden.

  

Kontaktmannaskap

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en person som är just din kontaktman. Uppdraget som kontaktman innebär att med respekt för dina behov och individuella förutsättningar stödja dig till att klara vardagen så självständigt som möjligt. Detta gör vi genom att arbeta i ett nära samarbete med dig och att se din situation ur ett helhetsperspektiv.

Arbetssätt

Genom motiveringsarbete strävar vi efter att väcka lusten och modet hos dig att våga satsa på någon form av sysselsättning. Vi arbetar långsiktigt tillsammans med dig och börjar i det lilla. Exempel kan vara träning av dina unika förmågor samt stöd och motivation att utmana just dig och dina drömmar.

  

Boendestöd

Hos din handläggare på kommunen kan du ansöka om tre typer av boendestöd hos oss:

Boendestöd i särskilt boende

Nybacken är ett boende på området Stora Sköndal (söder om Stockholm) med 29 platser, för dig som behöver särskilt stöd på grund av psykisk ohälsa.

Lägenheterna på Nybacken är mellan 27- 40 kvm. Det finns även allmänna utrymmen så som sällskapsrum, uteplats respektive balkong. Nybacken ligger naturnära med grönområden, bad, promenadstråk intill bostaden med närhet till Sköndal och Farsta Centrum.

Nybacken är bemannat dygnet runt måndag till söndag och det ingår måltider i gemensam matsal.

Boendestöd i stödboende

Stödboende är en enklare boendeform där du har tillgång till stöd på vardagar mellan kl. 09.00 – 19.00. Vi erbjuder den här boendeformen på Nybacken och i lägenheter på Stora Sköndals område.

Boendestöd i ditt eget hem

Vi erbjuder och utför boendestöd hemma hos dig vardagar mellan kl. 09.00–19.00.

Vill du veta mer eller hälsa på? Kontakta verksamhetschef, Siv Molin eller biträdande verksamhetschef, Daniel Ström.