Meny Stäng

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besökte Villa Skönviken

Onsdagen den 30 augusti besökte äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje äldreboendet Villa Skönviken i Stora Sköndal. Äldreomsorgschef Helena Gille hoppas att besöket leder till förändring inom tre viktiga områden för mer jämlik och hållbar äldreomsorg.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i vit klänning samspråkar med Andreas Frykstrand, Helena Gille och Monica Lyander på gården utanför äldreboendet Villa Skönviken.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje på rundtur i Villa Skönvikens verksamhet med enhetschef Andreas Frykstrand, Stiftelsen Stora Sköndals äldreomsorgschef Helena Gille och aktivitescoach Monica Lyander från Villa Magnolia.

Efter en omgång ballongtennis med boende och rundtur i verksamheten bjöds Tenje till fikabordet för att diskutera äldreomsorgsfrågor tillsammans med representanter för ledning, personal och boende.

Teamkänsla viktigt i idéburen verksamhet

– Jag tycker att det märks när man kommer in att det är mycket glädje här, utbrast Tenje innan hon frågade personalen på plats vad de ansåg vara det viktigaste för att känna att jobbet inom äldreomsorgen är ett riktigt bra jobb.

Bra rutiner och möjlighet att bolla tankar och idéer, nämndes liksom att få gehör för förbättringsförslag oavsett befattning, något som personalen lyfte som utmärkande för just Stora Sköndals idéburna verksamhet.

Tre viktiga förändringsområden för mer jämlik och hållbar äldreomsorg

Helena Gille, äldreomsorgsschef vid Stiftelsen Stora Sköndal hoppas att ministern använder insikterna från besöket till att verka för förändring inom i huvudsak tre områden:

– För det första vill jag lyfta bristen på konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare inom äldreomsorgen, som beror på att vi har IVO som tillsynsmyndighet medan kommunerna granskar sig själva.

– För det andra att det är alldeles för många kommuner som inte har kundval. Man får välja allt i hela livet, till och med vilket BB man ska föda på, men man ska inte få välja var man vill bo när man blir äldre. Det, menar jag, är diskriminering. Det här är en fråga som står utanför Anna Tenjes ansvarsområde, men där jag ändå tror att hon kan påverka som högsta politiker inom området.

– Och för det tredje hoppas jag att hon tar med sig hur bristen på långsiktiga stimulansmedel gör det svårt att satsa på långsiktiga insatser. Det är inte hållbart och en förändring måste till.

Om Villa Skönviken

Villa Skönviken är ett av sex äldreboenden som drivs genom Stiftelsen Stora Sköndal. Här bor cirka hundra personer i behov av stöd och omsorg. Då ett antal av de boende har någon form av demenssjukdom är samtliga medarbetare på Villa Skönviken utbildade inom demensvård genom Drottning Silvias stiftelse Silviahemmet.

Den gedigna utbildningen syftar till att höja livskvaliteten för drabbade personer och deras anhöriga. Inom kort kommer alla Stora Sköndals äldreboenden där personer med demenssjukdom bor, att ha genomfört utbildningen.