Meny Stäng

Familjeliv och aktiv vardag: Yngre med Alzheimer behöver riktat stöd

Över 100 000 personer har Alzheimers sjukdom i Sverige. De flesta är äldre, men 10 000 personer med demenssjukdom är under 65 år. Runt om i Sverige placeras unga som inte längre kan bo hemma alltför ofta på äldreboenden.

Men, unga personer med kognitiva sjukdomar som Alzheimers sjukdom, har andra behov än äldre. Här på Stora Sköndal finns både vård- och omsorgsboende och daglig verksamhet för yngre med demenssjukdom, alltså personer under 65 år.

Personal och boende på Björkgården, ett boende för yngre med demenssjukdom.

Meningsfull sysselsättning viktig

De som insjuknar mitt i livet är nästan uteslutande vana vid att jobba, leva ett aktivt familjeliv och engagera sig i samhället. De är ofta mer fysiskt aktiva och självständiga samtidigt som de har ett snabbare sjukdomsförlopp. En meningsfull sysselsättning på dagtid är därför viktig i ett tidigt skede.

På Stora Sköndal finns både den dagliga verksamheten Dagliljan och vård och omsorgsboendet Björkgården där vi anpassar dagens aktiviteter utifrån den enskildes dagsform, eftersom yngre personer med kognitiv sjukdom ofta är mer hjärntrötta än äldre.

Vår personal har utbildning inom demensvård med specifik kompetens gällande omsorg av yngre personer med demenssjukdom.

Björkgården finns 25 rymliga och ljusa lägenheter, alla med egen toalett och dusch. I området finns möjligheter till fysisk rörelse och vila. I närområdet finns promenadstråk, utflyktsplatser, café och strandbad med uppvärmd pool under sommarsäsongen.

Vi stöttar hela familjen

Vi strävar efter en så hemlik inomhusmiljö som möjligt, något som är viktigt inte bara för den boende utan för anhöriga och vänner. Till skillnad från hos äldre är de närmast anhöriga till en ung person med demenssjukdom själva väldigt unga, många är bara barn när deras mamma eller pappa inte längre kan bo kvar hemma, när den trygga vardagen försvinner.

Både Björkgården och Dagliljan lägger därför stor vikt vid att stödja anhöriga. På vård- och omsorgsboendet Björkgården erbjuds anhöriga bland annat enskilda stödsamtal och rådgivning. Målet är att kunna stötta familjen att fortsätta upprätthålla relationen som vanligt i den utsträckning det går.

Alzheimers sjukdom är en kognitiv hjärnsjukdom

Alzheimers sjukdom är en av flera kognitiva sjukdomar, även kallade demenssjukdomar. Kognitiva sjukdomar påverkar minnet och tankeförmågan och kan ge varierande symtom, till exempel försämrat minne, planering och vardagliga sysslor, oro och beteendeförändringar.

Fakta om yngre med Alzheimer och annan demenssjukdom

  • Yngre personer med Alzheimers sjukdom får diagnos över ett år senare än äldre. Det visar resultat från en unik långtidsstudie som följt sjukdomsförloppet för yngre Alzheimerpatienter.*
  • Kognitiva sjukdomar som drabbar yngre inkluderar utöver Alzheimers sjukdom även bland annat alkoholrelaterad demens, Huntingtons sjukdom, frontallobsdemens och ospecificerad demens, UNS.
  • Runt 10 000 av dem som har någon demenssjukdom i Sverige är under 65 år.

 

Läs mer om vår verksamhet för yngre med demenssjukdom

Boende för yngre med demenssjukdom

Daglig verksamhet för yngre med demenssjukdom

 

*Källa: Studien gjordes inom verksamhetsområde Minnessjukdomar på Skånes universitetssjukhus i Malmö, 2017.