Meny Stäng

Linus Hermansson får Diakonisällskapets stipendium 2023

Diakonen Linus Hermansson har tilldelats Diakonisällskapets stipendium 2023. Linus doktorerar vid Göteborgs universitet och får 25 000 kronor för en kommande etnografisk studie kring hur diakoner och andra socialarbetare inom civilsamhället interagerar med välfärdsstaten, för att stödja besökare att få tillgång till sociala rättigheter.

– Det är fantastiskt roligt, inte minst att få bidra med kunskap kring den långa tradition som diakonin representerar i att utifrån kristen tro ta ställning för människor som lever i svåra livssituationer, och hitta nya vägar i arbetet med samhällsproblem, säger Linus Hermansson, diakon och doktorand vid Göteborgs universitet.

Diakon Linus Hermansson med blommor och inramat stipendiediplom.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?

– Jag hoppas den kan stärka diakonin och civilsamhället att hitta vägar framåt i att hjälpa enskilda att få stöd från det offentliga i ett läge när välfärden nedmonteras, särskilt för människor i marginaliserade livssituationer. Jag vill bidra med förståelse kring interaktionen mellan civilsamhället och välfärdsstaten för att på sikt bidra till bättre möjligheter att nå framgång i att hävda sociala rättigheter.

Varför är det viktigt med den här typen av stipendier tycker du?

– Jag tycker det är viktigt med kunskapsutveckling inom diakonin, och där är att möjliggöra akademisk forskning en viktig pusselbit. Forskningen kan också ställa diakoni i relation till annat socialt arbete och samhällsvetenskap, vilket är viktigt för att diakonin ska kunna arbeta med strukturella förändringar.

Hur ser framtiden ut för diakonin i Sverige?

– Jag hoppas att diakonin kan bidra till att mobilisera människor som lever i marginaliserade livssituationer och att åter föra in frågor om social rättvisa i det politiska samtalet. Och åstadkomma varaktiga förändringar. Där är diakonin en mycket trovärdig aktör och viktig röst. Om inte det sker är jag orolig att behoven hos de som söker stöd kommer fortsätta öka vilket kommer att vara mycket utmanande att möta. I ett sådant läge är det viktigt att fortsätta hämta kraft i hur diakoni och civilsamhälle hanterat tidigare kriser.

Motivering

“Linus Hermanssons forskning kommer att utgöras av en etnografisk studie kring hur diakoner och andra socialarbetare inom civilsamhället interagerar med välfärdsstaten, för att stödja besökare att få tillgång till sociala rättigheter. Forskningen kommer att bidra till att förstå de förändringar som skett de senaste 30 åren, samt hur det påverkat den enskilda individen och det stöd samhället haft att erbjuda inom området, sedan mitten av 90-talet. Linus Hermanssons förhoppning är att forskningen ska bidra till att civilsamhället kan göra mer underbyggda vägval framåt, i förhållande till den offentliga välfärden. Detta vill Svenska diakonisällskapet premiera genom att tilldela Linus Hermansson Diakonisällskapets stipendium år 2023.”

Stipendiet delas ut av Svenska Diakonisällskapet

Svenska Diakonisällskapet bildades 1898 för att utöva diakoni och utbilda inom diakoni. Sällskapet var tidigare huvudman för Stiftelsen Stora Sköndal och avvecklades 2014. I samband med detta överlämnades en gåva till Stiftelsen Stora Sköndal, vilken i form av ett stipendium ”Diakonisällskapets stipendium” ska delas ut till diakoners fortbildning. Stiftelsen har i nuläget valt att fokusera på diakoniforskning.

Läs mer om Diakonisällskapets stipendiater

Stipendiat 2022: Lina Sohlén

Stipendiat 2021: Elinn Leo Sandberg