Meny Stäng

Stora Sköndal öppnar ny typ av boende – med utökat stöd

Pilbacken är vid första anblick ett helt vanligt stödboende för vuxna med psykisk ohälsa. Men skenet bedrar. Pilbacken erbjuder nämligen ett helt nytt koncept! Till skillnad från traditionella stödboenden, som enbart erbjuder någon timmes stöd om dagen, finns det på Pilbacken kvalificerad personal på plats dygnets alla timmar.

Inom Stora Sköndals socialpsykiatri har man upptäckt ett glapp i samhällets utbud av insatser för personer med psykisk ohälsa. På traditionella stödboenden för denna målgrupp erbjuds maximalt 20 timmars stöd i månaden. Men för vissa vuxna med psykisk ohälsa innebär det alldeles för lite stöd. Samtidigt har dessa personer inte tillräckligt stora behov för att få bo på ett boende med särskild service, som är nästa steg. Därför öppnade Stora Sköndal den 1 april Pilbacken stödboende, där kompetenta boendestödjare erbjuder stöd dygnet runt, helt utifrån den boendes individuella behov.
Pilbacken stödboende Stora Sköndal för personer med psykisk ohälsa

– Vi såg att det inte fanns något alternativ som passade den här målgruppen riktigt bra och ville göra något åt det. Därför känns det väldigt roligt att kunna berätta att vi nu har hittat en lösning med ett dygnet-runt-bemannat stödboende, säger Tintin Andersen-Larsson, verksamhetschef för Stora Sköndals boenden inom socialpsykiatri.

På Pilbackens stödboende får den boende en egen lägenhet med dusch och toalett, men det finns också tillgång till flera gemensamma utrymmen där den som vill kan umgås med andra. Personalen är alltid tillgänglig.

–  I många fall är mänsklig närvaro pusselbiten som saknas för att stödet till klienter ska fungera bättre och för att den boende ska må bra. Den som bor på ett stödboende och som vet att hjälp alltid finns inom räckhåll, får en större känsla av trygghet och samhörighet − och kan förhoppningsvis i större utsträckning känna att boendet är en plats man känner sig hemma på och kan utvecklas i. Så vill vi att alla våra boende ska känna, säger Tintin Andersen-Larsson.

Pilbackens bemannade stödboende utgör ett mellansteg inom de boenden som erbjuds inom Stora Sköndals socialpsykiatri. Det gör också att de som bor på ett annat boende inom socialpsykiatrin på Stora Sköndal kan röra sig mellan de olika stegen, utan att det behöver bli en så omvälvande upplevelse för den enskilde.

Att Stora Sköndal har hittat en bra lösning är uppenbart. Men vad kommer kommunerna att säga? Platserna på det dygnet-runt-bemannade stödboendet kommer att kosta något mer än på vanliga stödboenden med begränsad tillgång till stöd. Tintin känner tillförsikt. Han menar att den ökade kostnaden snabbt kommer att tjänas in genom att människor verkligen får en chans att hitta hem.

– Jag hoppas att kommunerna vågar vara lite långsiktiga när det gäller människor vars stödbehov är för litet för att kunna bo på särskilt boende, men för stort för att klara av att bo helt själva. På sikt tjänar alla på att en människa får stöd på rätt nivå direkt och att omsorgen är personcentrerad. Att stödet utgår ifrån behovet i stället för ett visst antal förutbestämda minuter.

Stora Sköndals tre typer av boende för personer med psykisk ohälsa


Är du intresserad av att bo hos oss? Först behöver du ett beslut från socialtjänsten i din kommun. Efter det är du varmt välkommen att höra av dig till oss! Vi bokar gärna tid för ett studiebesök.