Meny Stäng

Grönytor och vägar

Gräsklippning

Fastighetsägaren ansvarar för att klippa gräs på området och tomter på Stora Sköndal.

Snöskottning

Fastighetsägaren ansvarar för skottning och snöröjning av vägar och fram till dörr på bostadshusen.