Meny Stäng

Tollare förskola

Välkommen till oss!

Tollare förskola ligger i området Tollare i Nacka. Förskolans stora gård inbjuder till aktivitet, upptäcktsfärder och lugna stunder. De fina naturområdena i närmiljön är också en stor tillgång som vi nyttjar dagligen. Lokalerna på avdelningarna är öppna och ljusa och organiseras utifrån avdelningens projekt för att synliggöra barnens läroprocesser.

I samma byggnad som förskolan finns även Stora Sköndals äldreboende Villa Tollare, här erbjuds bästa sortens generationsintegration.

Förskolans verksamhet

Vi har en gemensam veckostruktur som alla våra avdelningar följer. Denna struktur är basen i vår planerade undervisning som sedan tar olika vägar och uttryck beroende på barnens intresse. I den planerade undervisningen fångar vi även upp det spontana, nyfikenheten och väver gärna ihop olika ämnesområden med varandra.

Måndagar – värdegrund

Vi startar upp veckan med värdegrundsarbete. Hur är vi mot varandra och varför? Barnkonventionen lyfts extra mycket på måndagar och vi pratar om alla barns rättigheter. Måndagarna innehåller ofta gruppstärkande lekar samt olika samlingar/möten då vi pratar om hur man är en bra kompis.

Nedan kan du läsa en artikel där en av våra förskollärare berättar mer om vårt värdegrundsarbete.

Prata värdegrund med de yngsta barnen, en självklarhet!

Tisdagar, onsdagar och torsdagar

Dessa dagar är det projektdagar. Vi har ett gemensamt projekt på våra förskolor ”Barnet som språkskapare”-avdelningarna har utifrån vårt projekt arbetat fram frågeställningar och mål för varje grupp. Under projektdagarna fördjupar de sig i dessa och undervisningen i digitalisering är ett inslag som är lika självklart som att vi målar, skapar eller gör något annat med barnen.

Fredagar

Fredagar har ett extra fokus på rörelse och hälsa, under dagen erbjuder vi alla barn att vara med på fredagsfys. På ett lekfullt sätt utmanas barnen utefter sin egen förmåga. Vi ser även detta som ett bra tillfälle att mötas över avdelningsgränserna och rör på oss såväl på vår egen gård som ute i närområdet.

Övrigt

Som vårdnadshavare kan du följa vår verksamhet på ditt barns avdelning via Instagram och via vårt e-postbrev ”lilla Tollareposten” varje månad. Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att vara barn eller arbeta på våra förskolor? Gå in och följ oss på vårt instagramkonto: storaskondal_forskolor. Här delar vi med oss av vår verksamhet. Vår matleverantör Kleins Kitchen levererar varje dag vår mat till förskolans kök där de bereds av vårt köksbiträde. Maten serveras i bufféform vilket betyder att barnen hämtar sin mat och dukar av själva.

Vi är vana att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar och ha workshops. Är du intresserad? Hör av dig till vår rektor Anna på anna.sylvendahl@storaskondal.se

För att få en plats på Tollare förskola ställer du ditt barn i Nacka kommuns förskolekö Nacka 24.

Telefonnummer till våra avdelningar

Kompassen 076 000 81 46
Bläckfisken 076 000 81 45
Jollen 076 000 81 47
Sjöstjärnan 076 000 81 44
Kobben 076 000 81 43
Havsbrisen 076 000 81 48