Meny Stäng

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Stiftelsen Stora Sköndal upprättar i enlighet med årsredovisningslagen sedan 2017 en hållbarhetsrapport där vi beskriver verksamhetens resultat och utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Våra års- och hållbarhetsredovisningar i pdf-format.

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2020
– Års- och koncernredovisning med revisionsberättelse 2020
– Hållbarhetsredovisning med revisorsyttrande 2020

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2019
Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018
Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2017
Årsberättelse och årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015