Meny Stäng

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Stiftelsen Stora Sköndal upprättar i enlighet med årsredovisningslagen sedan 2017 en hållbarhetsrapport där vi beskriver verksamhetens resultat och utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Våra års- och hållbarhetsredovisningar i pdf-format.

Årsberättelse 2023 (kommer inom kort)
– Årsredovisning och koncernredovisning 2023 (kommer inom kort)
– Hållbarhetsredovisning 2023

Årsberättelse 2022
– Årsredovisning och koncernredovisning 2022
– Hållbarhetsredovisning 2022 

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2021
– Års- och koncernredovisning med revisionsberättelse 2021
– Hållbarhetsredovisning med revisorsyttrande 2021

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2020
– Års- och koncernredovisning med revisionsberättelse 2020
– Hållbarhetsredovisning med revisorsyttrande 2020