Meny Stäng

Vår värdegrund

Vår vision

Ett samhälle med självklar plats för alla.

Vilka vi är

Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande stiftelse som arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Våra ledord

Jämlikhet – för att alla människor är lika mycket värda.
Omtanke – för att det är så vi bygger ett gott samhälle.
Förändring – för att vi inte är där än.

Vår verksamhetspolicy

Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, omsorg, sjukvård, utbildning och forskning − och vi arbetar på uppdrag av kommuner och regioner. Vi verkar för alla människors lika värde och för att skapa medvetenhet kring de sociala och miljömässiga utmaningar som finns i samhället. Vår verksamhetspolicy är starkt kopplad till stiftelsens värdegrund och stadgar.

Stora Sköndal arbetar kontinuerligt med att skapa en god livskvalitet för de människor vi arbetar med och för, och vårt uppdrag genomsyras av en helhetssyn. Det innebär att vi ska ge högklassig vård, omsorg och service, samt extra omtanke om varje enskild individ − där goda samtal och en öppen dialog är basen. Detta innefattar inte bara våra egna medarbetare, kunder, patienter, boende och deltagare, utan även våra leverantörer, samarbetsorganisationer och partners.

I rollen som arbetsgivare jobbar Stora Sköndal för att främja ett attraktivt arbetsklimat.  Arbetsglädje är högt prioriterat och arbetskulturen baseras på jämlikhetstanken, vilket ger möjlighet till samverkan och inflytande. Detta perspektiv bidrar till att vi säkrar medarbetarnas engagemang och kompetens, samtidigt som det lägger grunden för att varje medarbetare ska vilja verka som en god ambassadör för våra verksamheter − och för Stora Sköndal som arbetsgivare.

Stiftelsen arbetar systematiskt med att ständigt förbättra arbetssättet på alla nivåer i organisationen. Verksamheternas höga kvalitet säkerställer vi genom att följa lagar och andra krav, samt att arbeta förebyggande med ett etablerat arbetsmiljö- kvalitets- och miljöarbete.

Verksamhetspolicyns starka förankring i stiftelsens värdegrund och stadgar, tillsammans med det kontinuerliga förbättringsarbetet, ger oss förutsättningarna att utföra välfärdstjänster med hög kvalitet. Denna stabila grund går hand i hand med en hållbar utveckling där vi aktivt arbetar för att minska vårt negativa avtryck, sett ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.