Meny Stäng

Direktion


Margarethe Isberg, ordförande
Kommer senast från tjänsten som domprost i Västerås stift. Arbetat som präst i mer än 40 år, varav 25 i Stockholms stift – huvudsakligen i Huddinge. Har haft uppdrag i kyrkomötet och kyrkostyrelsen: djupt engagerad i Europaekumeniken. Suttit i direktionen sedan 2014.


Magnus Bodin

Diakon och socionom med magisterexamen i Socialt arbete. Stor erfarenhet av människovårdande arbete inom både ideell och offentlig sektor. Genomfört flera utredningar om diakonalt arbete inom Svenska kyrkan. Författare, föreläsare och musiker. Har suttit i Stora Sköndals direktion sedan 2014.


Nalin Baksi
Arbetar som sjuksköterska. Ledamot av Sveriges riksdag 1994-2002. Startade SSU-Tenstas läxläsningsverksamhet 1989. Sitter sedan 2016 i Stora Sköndals direktion.


Tommy Lenberg
VD för branschorganisationen Byggherrarna. Har tidigare haft chefsbefattningar i Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum samt varit förvaltningschef för landstingsservice i Uppsala läns landsting.


Anders Lago
Ordförande för HSB Riksförbund. Ledamot i styrelserna Folksam SAK, kooperationens biståndsorganisation We effect samt Riksförbundet FUB. Var under åren 1998-2011 ordförande i Kommunstyrelsen i Södertälje kommun, samt ordförande för Telge-koncernen. Är med i Stora Sköndals direktion sedan 2019.


Lena Möllerström Nording
Ekonom och tidigare styrelseordförande på Grant Thornton revisionsbyrå, och med många års erfarenhet som revisor. Är vice vd i Stora Sköndals direktion och därutöver medlem i stiftelsens ekonomi- och finansråd samt styrelseordförande i stiftelsens dotterbolag Stora Sköndal Holding 1.

Pia-Sophia Passmark
Bild och presentation kommer

Åsa Hallgren direktor
Åsa Andersson (f.d.Hallgren), Direktor/VD
Utbildad ekonom och sjuksköterska med studier i service management och sociallagstiftningens tillämpning. Har drivit eget vårdbolag, särskilt boende och hemtjänst. Anställd sedan 1995 som ledare på olika befattningar inom privat vård- och omsorgsverksamhet. Verksam som Direktor på Stora Sköndal sedan 2010.