Meny Stäng

Direktion

Mararethe Isberg ordförande direktionen
Margarethe Isberg, ordförande
Kommer senast från tjänsten som domprost i Västerås stift. Arbetat som präst i nästan 40 år, varav 25 i Stockholms stift – huvudsakligen i Huddinge. Har haft uppdrag i kyrkomötet och kyrkostyrelsen: djupt engagerad i Europaekumeniken. Nybliven pensionär. Suttit i direktionen sedan 2014.

Christer Eggefors direktionen
Christer Eggefors, vice ordförande
Civilingenjör lantmäteri 1970. 15 år i Stockholms kommun: projektledare för exploateringsprojekt i innerstaden, fastighetsvärdering, kommunens expert i domstolsärenden, och i ledningen för förvaltningen av stadens fastighetsinnehav. 23 år som VD och koncernchef i Probitas AB (fastigheter/hotell/äldreomsorgsverksamhet). Pensionär sedan 2009.

Åsa Hallgren direktor
Åsa Andersson (f.d.Hallgren), Direktor/VD
Utbildad ekonom och sjuksköterska med studier i service management och sociallagstiftningens tillämpning. Har drivit eget vårdbolag, särskilt boende och hemtjänst. Anställd sedan 1995 som ledare på olika befattningar inom privat vård- och omsorgsverksamhet. Verksam som Direktor på Stora Sköndal sedan 2010.

Magnus Bodin direktionen
Magnus Bodin

Diakon och socionom med magister-examen i Socialt arbete. Stor erfarenhet av människovårdande arbete inom både Ideell och Offentlig sektor. Genomfört flera utredningar om diakonalt arbete inom Svenska kyrkan. Författare, föreläsare och musiker. Har suttit i Stora Sköndals direktion sedan 2014.

Katja Elväng direktionen
Katja Elväng
Auktoriserad revisor vid KPMG. Har sedan 1995 varit verksam i egna bolag samt suttit i ett antal bolagsstyrelser inom både privat och offentlig sektor. Sitter sedan 2009 i Stiftelsen Stora Sköndals direktion.

Sten Boström direktionen
Sten Boström

Samhällsadministrativ utbildning. Arbetat som föreståndare på fritidsgård och barnkoloni. Ombudsman inom hyresgäströrelsen och platschef på konferensanläggning, inom RTP och Reumatikerdistriktet i Stockholm som kanslichef samt CTRF. Intressepolitisk ombudsman inom Reumatikerförbundet och PRO riks. ledamot i Tandvårds- och Läkemedelförmånsverkets insynsråd samt utredningar inom Socialstyrelsen, Socialdepartementet med flera.

Nalin Pekgul

Arbetar som sjuksköterska. Ledamot av Sveriges riksdag 1994-2002. Startade SSU-Tenstas läxläsningsverksamhet 1989. Sitter sedan 2016 i Stora Sköndals direktion.


Tommy Lenberg

VD för branschorganisationen Byggherrarna. Har tidigare haft chefsbefattningar i Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum samt varit förvaltningschef för landstingsservice i Uppsala läns landsting.