Meny Stäng

Direktion


Margarethe Isberg, ordförande
Kommer senast från tjänsten som domprost i Västerås stift. Arbetat som präst i mer än 40 år, varav 25 i Stockholms stift – huvudsakligen i Huddinge. Har haft uppdrag i kyrkomötet och kyrkostyrelsen: djupt engagerad i Europaekumeniken. Suttit i direktionen sedan 2014.


Sten Boström, vice ordförande
Samhällsadministrativ utbildning. Ombudsman inom hyresgäströrelsen och platschef på konferensanläggning, inom RTP och Reumatikerdistriktet i Stockholm som kanslichef samt CTRF. Intressepolitisk ombudsman inom Reumatikerförbundet och PRO riks. Ledamot i Tandvårds- och Läkemedelförmånsverkets insynsråd samt utredningar inom Socialstyrelsen, Socialdepartementet med flera.


Magnus Bodin

Diakon och socionom med magisterexamen i Socialt arbete. Stor erfarenhet av människovårdande arbete inom både ideell och offentlig sektor. Genomfört flera utredningar om diakonalt arbete inom Svenska kyrkan. Författare, föreläsare och musiker. Har suttit i Stora Sköndals direktion sedan 2014.


Viveca Bergstedt Sten
Jur kand och civilekonom som har arbetat som chefsjurist på flera större bolag. Författare och föreläsare, har skrivit juridiska fackböcker och kriminal- och ungdomsromaner. Styrelseledamot i Systembolaget och Eknö Hemman. Sitter i Stora Sköndals direktion sedan mars 2019.


Nalin Pekgul
Arbetar som sjuksköterska. Ledamot av Sveriges riksdag 1994-2002. Startade SSU-Tenstas läxläsningsverksamhet 1989. Sitter sedan 2016 i Stora Sköndals direktion.


Tommy Lenberg
VD för branschorganisationen Byggherrarna. Har tidigare haft chefsbefattningar i Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum samt varit förvaltningschef för landstingsservice i Uppsala läns landsting.


Anders Lago
Ordförande för HSB Riksförbund. Ledamot i styrelserna Folksam SAK, kooperationens biståndsorganisation We effect samt Riksförbundet FUB. Var under åren 1998-2011 ordförande i Kommunstyrelsen i Södertälje kommun, samt ordförande för Telge-koncernen. Är med i Stora Sköndals direktion sedan 2019.


Lena Möllerström Nording
Ekonom och tidigare styrelseordförande på Grant Thornton revisionsbyrå, och med många års erfarenhet som revisor. Är sedan våren 2020 adjungerad till Stora Sköndals direktion, medlem i stiftelsens Ekonomi och finansråd samt styrelseordförande i stiftelsens dotterbolag Stora Sköndal Holding 1.

Åsa Hallgren direktor
Åsa Andersson (f.d.Hallgren), Direktor/VD
Utbildad ekonom och sjuksköterska med studier i service management och sociallagstiftningens tillämpning. Har drivit eget vårdbolag, särskilt boende och hemtjänst. Anställd sedan 1995 som ledare på olika befattningar inom privat vård- och omsorgsverksamhet. Verksam som Direktor på Stora Sköndal sedan 2010.