Meny Stäng

Ledande positioner

Åsa Hallgren direktor
Åsa Andersson (f.d. Hallgren)
Direktor/VD
E-post: asa.andersson@storaskondal.se


Sara Lindblad 

Ekonomichef
E-post: sara.lindblad@storaskondal.se

Annika_Nagy_MG_3438_web
Annika Elfström
Affärsutvecklingschef
E-post: annika.elfstrom@storaskondal.se


Jessica Berg
Kvalitetschef
E-post: jessica.berg@storaskondal.se

Helena Ölander
HR-chef
E-post:
helena.olander@storaskondal.se

Josephine Uppman
Marknads- och kommunikationschef
E-post:
josephine.uppman@storaskondal.se


Dan Olsson
IT-chef
E-post: dan.olsson@storaskondal.se


Tomas Krywult
Fastighetschef
E-post:
tomas.krywult@storaskondal.se


Marie Linné
Områdeschef Sjukvård
E-post:
marie.linne@storaskondal.se


Amila Srabovic
Områdeschef Stöd och omsorg
E-post:
amila.srabovic@storaskondal.se

Helena Gille områdeschef Äldreboende
Helena Gille
Äldreomsorgschef
E-post: helena.gille@storaskondal.se


Filippa Kreibom 
Områdeschef Utbildning
E-post: filippa.kreibom@storaskondal.se