Meny Stäng

Ledande positioner

Åsa Andersson
Åsa Andersson (f.d. Hallgren)
Direktor/VD
E-post: asa.andersson@storaskondal.se

Sara Linblad
Sara Lindblad 

Ekonomichef
E-post: sara.lindblad@storaskondal.se

Annika Elfström
Annika Elfström
Affärsutvecklingschef
E-post: annika.elfstrom@storaskondal.se

Jessica Berg
Jessica Berg
Kvalitetschef
E-post: jessica.berg@storaskondal.se

Helena Ölander
Helena Ölander

HR-chef
E-post:
helena.olander@storaskondal.se

Josephine Uppman

Josephine Uppman
Marknads- och kommunikationschef
E-post:
josephine.uppman@storaskondal.se

Dan Olsson
Dan Olsson
IT-chef
E-post: dan.olsson@storaskondal.se

Tomas Krywult
Tomas Krywult
Fastighetschef
E-post: tomas.krywult@storaskondal.se

Annika Eriksson
Områdeschef Sjukvård
E-post: annika.eriksson@storaskondal.se

Amila Srabovic
Amila Srabovic
Områdeschef Stöd och omsorg
E-post:
amila.srabovic@storaskondal.se

Helena Gille
Helena Gille
Äldreomsorgschef
E-post: helena.gille@storaskondal.se

Filippa Kreibom
Filippa Kreibom 
Områdeschef Utbildning
E-post: filippa.kreibom@storaskondal.se