Meny Stäng

Forskning och utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Neurologiska rehabiliteringskliniken samarbetar framför allt med Karolinska Institutet och Marie Cederschiölds högskola, men vi har även kontakter med andra universitet och högskolor till exempel Stockholms Universitet och Linköpings Universitet.

Vi tar regelbundet emot studenter för VFU från utbildningarna till logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska, sjuksköterska och psykolog.

Randutbildning läkare

Vi har alltid 2–3 platser för sidoutbildning i neurologi. Vanligast är en placering inom specialistutbildningen för psykiatri, men vi tar även emot läkare som utbildar sig inom andra områden, till exempel rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin och neurologi.

Är du intresserad av denna placering kontakta enhetschef Åsa Engström, asa.engstrom@storaskondal.se.

Samarbete med Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver i samarbete med bland annat Neurologiska Rehabiliteringskliniken Stora Sköndal ett forskningsprojekt inom digital rehabilitering. Personer som haft stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack) får i projektet prova rehabilitering på distans via bland annat videosamtal. En mobilapp som heter STAAR har utvecklats under projektet och genom appen har behandlare och patient kontakt.

Är du intresserad av att veta mer om projektet, kontakta Frida Wallén, frida.wallen@storaskondal.se.