Meny Stäng

Forskning och utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Neurologiska rehabiliteringskliniken samarbetar framför allt med Karolinska Institutet och Ersta Sköndal Bräcke högskola, men vi har även kontakter med andra universitet och högskolor till exempel Stockholms Universitet och Linköpings Universitet.

Vi tar regelbundet emot studenter för VFU från utbildningarna till logoped, fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska, sjuksköterska och psykolog.

Randutbildning läkare

Vi har alltid 2–3 platser för sidoutbildning i neurologi. Vanligast är en placering inom specialistutbildningen för psykiatri, men vi tar även emot läkare som utbildar sig inom andra områden, till exempel rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin och neurologi.

Är du intresserad av denna placering kontakta områdeschef.