Meny Stäng

Grupprogram

Stora Sköndals grupprogram är diagnosspecifika och riktar sig till dig med stroke, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller epilepsi. Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till det grupprogram du vill ha mer information om.

Träna med Parkinson

Träna med Parkinson är ett grupprogram som riktar sig till dig som kan gå promenader utan hjälpmedel eller med stavar och orkar vara aktiv i tre timmar i sträck men har börjat känna av begränsningar i vardagen, kanske gällande balans, ork eller rörlighet. Du vill också gärna vara i grupp där du kan dela erfarenheter med andra som är i samma situation som du.

Träningen sker i grupp om 6 personer som alla har Parkinsons sjukdom. Tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator har du träning och aktiviteter 3 timmar/tillfälle, 3 gånger i veckan under 8 veckor.

Programmet består av fyra byggstenar; Fysisk aktivitet / Tal och röst / Handträning i aktivitet och Nationella Parkinsonskolan.

Fysisk aktivitet – här tränar du till exempel rörlighet på matta, styrketräning med gummiband, avspänning, Medicinsk Yoga, gymträning och stavgång utomhus.

Tal och röst –blir ofta påverkad vid Parkinsons sjukdom. I guppen tränar du artikulation och röststyrka med både ljudliga övningar och sång i vår Parkinsång-grupp.

Handträning i aktivitet – ibland påverkas handfunktionen vid Parkinsons sjukdom och i denna del av Träna med Parkinson-kursen kombineras handträning med någon form av berikande aktivitet, t ex keramik eller läderarbete.

Nationella Parkinsonskolan – är en utbildning för personer med Parkinsons sjukdom och närstående som fokuserar på förbättrad livskvalitet, ökad kunskap om sjukdomen, strategier för att bättre hantera det dagliga livet med en kronisk sjukdom samt ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna som stärker känslan av att inte vara ensam.

Läs mer om Nationella Parkinsonskolan här; Nationella Parkinsonskolan (vfmd.se)

För att komma till oss för rehabilitering behöver du en remiss från din husläkare eller neurolog. När vi fått din remiss kallas du till ett bedömningsbesök för att träffa några ur teamet som tillsammans med dig kommer överens om just Träna med Parkinson passar dig.

Ladda ner informations-PDF om rehabiliteringsprogrammet Träna med Parkinson

Parkinson 2.0

”Parkinson 2.0” är programmet för dig som känner att du vill komma igång och vara mer aktiv i din vardag. Du kanske har svårt att komma iväg på promenader själv, känner av begränsningar i ork, minne och initiativ och tycker om att vara i en grupp där du tränar, delar erfarenheter och knyter nya kontakter med andra i samma situation.

Under kursen kommer du att vara fysiskt aktiv, träna kognition, hand, röst och tal med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. Tillsammans med kurator / psykolog och de andra gruppdeltagarna är du del av en samtalsgrupp där olika teman diskuteras och ni delar erfarenheter av livet med Parkinsons sjukdom.

I kursen ingår också ”Veckans pass” – som innebär att prova på en ny aktivitet eller att lyssna på en föreläsning av en inbjuden gäst.

För att komma till oss för rehabilitering behöver du en remiss från din husläkare eller neurolog. När vi fått din remiss kallas du till ett bedömningsbesök för att träffa några ur teamet som tillsammans med dig kommer överens om just grupp-programmet Parkinson 2.0 passar dig.

Ladda ner informations-PDF om Parkinson 2.0

Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neurologisk sjukdom som påverkar kroppens motorik i form av ofrivilliga rörelser (chorea), långsamhet, rörelsefattigdom, svårigheter att påbörja nya rörelser och muskelstelhet. Även kognitiva funktioner som minne, koncentrationsförmåga och simultankapacitet kan påverkas precis som tal, röst och sväljning. Sent i sjukdomen kan en form av demens utvecklas.

Det finns ungefär 1 000 personer i Sverige som har sjukdomen vilken oftast debuterar vid 35-40 års ålder. Diagnosen ställs genom neurologisk undersökning och DNA-test. Idag finns ingen botande behandling för sjukdomen.

På Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik kan du med Huntingtons sjukdom delta i dagrehabilitering i grupp tillsammans med andra personer som har samma diagnos. Du får träffa alla i teamet; arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog. Målsättningen med rehabiliteringen är att förbättra eller bibehålla bästa möjliga funktion samt högsta möjliga självständighet och livskvalitet.

I grupprehabiliteringen ingår föreläsningar och samtal om sjukdomen, hjärnan, tal- och sväljfunktioner samt tankemässiga/kognitiva funktioner. Du får prova olika träningsmetoder med fokus på styrka, balans och avspänning. Du får också möjlighet att delta i olika skapande aktiviteter samt, vid behov, få hjälpmedel. Du kan även få psykologiskt stöd samt information och vägledning kring samhällsstöd och försäkringsfrågor.

För att komma till oss för rehabilitering behöver du en remiss från din husläkare eller neurolog. När vi fått din remiss kallas du till ett bedömningsbesök för att träffa några ur teamet som tillsammans med dig kommer överens om just grupprogrammet för Huntington passar dig.

Ladda ner informations-PDF om Huntingtons sjukdom

Epilepsi

Epilepsi är ett av de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden i Sverige som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Omkring 81 000 personer är registrerade med diagnosen epilepsi i det svenska patientregistret. Ungefär lika många kvinnor som män lever med epilepsidiagnos i Sverige. Vuxna med epilepsirelaterade psykosociala och kognitiva svårigheter behöver stöd från ett multiprofessionellt team för att kunna få adekvat behandling, utöver stöd från specialkunnig medicinsk personal som läkare och sjuksköterska.

På Stora Sköndal har vi sedan många år grupprehabilitering för personer över 18 år med epilepsi. Vi arbetar i team där fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och neurolog ingår. Under rehabiliteringen tas vanliga svårigheter vid epilepsi upp, såsom stresskänslighet, hjärntrötthet, kognitiva svårigheter samt fysisk och psykisk ohälsa.

Gruppen består av 4-6 personer som träffas 2 eller 3 dagar/vecka i ca 8 veckor och innehåller

  • Informationsträffar med utgångspunkt i specifika frågeställningar som säkerhet i hemmet, medicinsk information, kognition, stress och samhällsstöd.
  • Genomgång av aktivitetsbalans och strategier för vardagliga aktiviteter
  • Arbetsminnesträning
  • Genomgång och träning av strategier för att hantera kognitiva svårigheter
  • Skapande aktiviteter, som till exempel läderarbete, keramik, köksaktivitet eller aktivitet i trädgård beroende på säsong.
  • Träning för ökad kroppskännedom, avspänning och fysisk aktivitet
  • Samtalsgrupp med fokus på att leva med epilepsi
  • Närståendeträff erbjuds om intresse finns

För att komma till oss för rehabilitering behöver du en remiss från din husläkare eller neurolog. När vi fått din remiss kallas du till ett bedömningsbesök för att träffa några ur teamet som tillsammans med dig kommer överens om just grupprogrammet för epilepsi-rehabilitering passar dig.

Ladda ner informations-PDF om Epilepsi

CI-terapi – motorisk träning för arm/hand efter stroke

CI-terapi, från engelskans Constraint Induced Movement Therapy, är en rehabiliteringsmetod för personer som har nedsatt arm och handfunktion efter stroke eller förvärvad hjärnskada.

Efter stroke är det vanligt att sluta använda den svagare handen och armen i vardagen. Detta kan till exempel bero på nedsatt styrka, smärta, nedsatt uppmärksamhet eller nedsatt känsel. CI-terapi syftar till att börja använda den svaga armen/handen igen.

Metoden – CI-terapi – utvecklades i USA under 1980-talet och från början tränade man 6 timmar/dag under två veckor. CI-terapi har sedan dess, genom forskning, utvecklats till en modifierad variant som numera finns med i Socialstyrelsens rekommendationer för strokevård ”Nationella riktlinjer för vård efter stroke”. Där står att modifierad CI-terapi kan erbjudas som en effektiv behandling inom rehabiliteringen för personer med nedsatt arm och handfunktion. Utmärkande för CI-terapin är att träningen koncentreras till den påverkade handen genom att en handske används på den starka handen under behandlingsperioden.

Inför deltagande i modifierad CI-terapi på Stora Sköndal görs en bedömning av din arm/handfunktion för att avgöra om behandlingsformen är rätt för dig. Du behöver ha viss motorik i hand och fingrar.

Den modifierade CI-terapin sker i grupp om 4 personer, med 3 timmars träning, 3 gånger i veckan under 5 veckor och leds av fysioterapeut och arbetsterapeut i samverkan.

Varje tillfälle tränar du specifik hand/finmotoriskträning, styrketräning och hushållsgöromål. Stor vikt läggs vid att stegra svårighetsgrad, vikter och utmaningar. Du får låna en vadderad handske under behandlingsperioden som du använder under träning på kliniken och så mycket som möjligt övrig vaken tid. Trots att det kan kännas besvärligt att använda den svaga handen till uppgifter i vardagen är det viktigt för behandlingsresultatet att du använder den så mycket som möjligt.

För att komma till oss för CI-terapi behöver du en remiss från din husläkare eller neurolog.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke (socialstyrelsen.se)

Ladda ned informations-PDF om modifierad CI-terapi här

Sense – känselträning för arm/hand efter stroke

Vi vet att många personer drabbas av känselbortfall i arm och hand efter stroke eller förvärvad hjärnskada vilket kan leda till stora svårigheter och risker i vardagen.

Arbetsterapeuten Leanne Carey från Australien har forskat på rehabilitering efter känselnedsättning vilket resulterade i ett träningsprogram för att lära känna sin nya känsel; SENSE.

Metoden bygger på att behandlare och patient tillsammans utforskar hur olika kvaliteter uppfattas på grund av känselnedsättningen. Detta innebär att en stor del av träningen består av feedback i olika former; muntlig, visuell och med den icke-påverkade handen.

Behandlingen innebär att känna på ytor, identifiera föremål, skilja på former och värme/kyla, att reglera styrkan i handen med ett datorspel som styrs av tryck på bollar samt att utföra hushållssysslor med fokus på kvalitet i grepp och handlag.

Stora Sköndal erbjuder nu denna form av träning inom ramen för vår dagrehabilitering. Programmet läggs upp utifrån varje persons behov och leds av arbetsterapeut och fysioterapeut i samverkan.

För att komma till oss för känselträning behöver du en remiss från din husläkare eller neurolog.

Läs mer om känselträning på Stora Sköndal här; Känselträning – Hjärna Tillsammans (hjarnatillsammans.se)

Ladda ner informations-PDF om Sense – känselträning efter stroke 

Se en film om SENSE – känselträning 

I filmen ”SENSe: Study of the Effectiveness of Neurorehabilitation on Sensation” hittar du information om känselträning efter stroke. Observera att filmen är på engelska.

Spelaren kräver godkännande av tredjepartscookies för Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du villkoren från Youtube
Gå till Youtube