Meny Stäng

Grupprogram

Stora Sköndals grupprogram är diagnosspecifika och riktar sig till dig med stroke, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller epilepsi.

CI-terapi

CI-terapi (Constraint-Induced Movement Therapy) är en rehabiliteringsmetod för dig som efter en stroke behöver träna upp användningen av den svagare handen eller armen. För att koncentrera träningen till den svaga sidan används en handske på den starka handen. Det är viktigt att du har viss förmåga att röra arm och hand för att kunna tillgodogöra dig träningen.

Vi erbjuder en modifierad CI-terapi som innebär ett skräddarsytt program med bland annat specifik handträning, styrketräning och hushållsgöromål. Träningen leds av fysioterapeut och arbetsterapeut. Under övrig tid använder du handsken i hemmet och utför individuellt utformade uppgifter enligt ditt träningsprogram.

Parkinson

Träna med Parkinson riktar sig till dig som börjat känna av begränsningar i vardagen på grund av Parkinsons sjukdom. Tyngdpunkten i programmet läggs på fysisk träning men du får också tillfälle att träna din handmotorik och din tal- och röstförmåga. Som en del i kursen Träna med Parkinson ingår informationstillfällen där olika professioner ur parkinson-teamet utifrån sin yrkeskompetens möter dig och övriga deltagare för informationsutbyte med efterföljande gruppsamtal. Till dessa informationspass ser vi gärna att eventuella närstående kommer med.

”Parkinson 2.0” är programmet för dig som känner att du vill komma igång och vara mer aktiv i din vardag. Under kursen kommer du att vara fysiskt aktiv, träna kognition, hand, röst och tal med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. Tillsammans med kurator / psykolog och de andra gruppdeltagarna är du del av en samtalsgrupp där olika teman diskuteras och ni delar erfarenheter av livet med Parkinsons sjukdom. I kursen ingår också Veckans pass – som innebär att prova på en ny aktivitet eller att lyssna på en föreläsning av en inbjuden gäst.

Huntingtons sjukdom

Specialiserad neurologisk dagrehabilitering i grupp för dig som har Huntingtons sjukdom har målsättningen att förbättra eller bibehålla bästa möjliga funktion samt högsta möjliga självständighet och livskvalitet. På programmet står föreläsningar och samtal om Huntingtons sjukdom, hjärnan, tal och sväljfunktioner och tankemässiga/kognitiva funktioner. Du får prova olika träningsmetoder med fokus på styrka och balans samt avspänning. Du får också möjlighet att delta i olika skapande aktiviteter och vi hjälper dig att se över ditt behov av hjälpmedel. Du kan även få psykologiskt stöd samt information och vägledning kring samhällsstöd och försäkringsfrågor.

Epilepsi

Specialiserad neurologisk dagrehabilitering för dig som har epilepsi fokuserar på att du ska få kunskap och förståelse för att ha bättre möjlighet att hantera livet med epilepsi. Grupprogrammet är specifikt utformat för att adressera vanliga svårigheter såsom stresskänslighet, hjärntrötthet, kognitiva svårigheter samt fysisk och psykisk ohälsa. Dagarna kommer att innehålla omväxlande praktiska och teoretiska moment och ger möjlighet att träffa andra personer med epilepsi. Här kan du läsa mer om innehållet i programmet.

Sense – träning vid känselnedsättning efter stroke

Vi vet att många patienter som får stroke drabbas av känselbortfall i arm och hand vilket leder till stora svårigheter och risker i vardagen. Tidigare har inget större fokus lagts på specifik känselträning. Nu har arbetsterapeuten och PhD Leeanne Carey från Australien forskat och tagit fram ett träningsprogram för att lära känna sin nya känsel; SENSE. Denna metod bygger på en stor del feedback både från behandlare och patienten själv både visuell, muntlig och den andra handen/armen.

Vi erbjuder nu denna form av träning inom ramen för vår dagrehabilitering. Programmet läggs upp utifrån varje persons behov och leds av arbetsterapeut och fysioterapeut i samverkan.