Meny Stäng

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering innebär att du bor hemma och kommer hit för rehabilitering två till tre dagar i veckan.

Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan.

Individuellt program

I det individuella programmet planeras innehållet efter dina behov, önskemål och de mål som du har med din rehabilitering. Du deltar i olika gruppbehandlingar men träffar också teamets medlemmar individuellt. Det individuella programmet passar alla med neurologiska sjukdomar / skador.

Grupprogram

Stora Sköndals grupprogram är diagnosspecifika och riktar sig till dig med stroke, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller epilepsi. Programmet sträcker sig över 15-25 dagar, tre eftermiddagar i veckan. Att rehabiliteringen sker i grupp innebär möjlighet att knyta kontakt med andra personer i liknande situation samt tillfällen att utbyta tips och erfarenheter. Även om rehabiliteringen sker i grupp så anpassas den alltid efter dina individuella behov. Varje deltagare har en individuell rehabiliteringsplan som följs upp och utvärderas under rehabiliteringstiden. För att få en plats i ett av våra grupprogram krävs remiss från läkare.

Läs mer om våra grupprogram här.

För närstående och anhöriga

Som närstående har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen. Vi erbjuder dig att tillsammans med din anhöriga delta vid informations- och planeringssamtal.

Läs mer här om hur du får en plats på dagrehabiliteringen eller i ett av våra grupprogram.

Gällande Coronapandemin och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Vi har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du inte komma till oss utan ringa 1177 om du behöver vård. Du blir då hänvisad rätt.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens riktlinjer för personer som är i riskgrupp för svårt sjukdomsförlopp vid Covid-19. Vi rekommenderar för närvarande dig som tillhör sådan riskgrupp att avvakta med deltagande i grupprehabilitering. Vi anpassar kontinuerligt våra rekommendationer utifrån hur riktlinjerna förändras.