Meny Stäng

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering innebär att du bor hemma och kommer hit för rehabilitering två till tre dagar i veckan.

Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan.

Individuellt program

I det individuella programmet planeras innehållet efter dina behov, önskemål och de mål som du har med din rehabilitering. Du deltar i olika gruppbehandlingar men träffar också teamets medlemmar individuellt. Det individuella programmet passar alla med neurologiska sjukdomar / skador.

Grupprogram

Stora Sköndals grupprogram är diagnosspecifika och riktar sig till dig med stroke, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller epilepsi. Programmet sträcker sig över 15-25 dagar, tre eftermiddagar i veckan. Att rehabiliteringen sker i grupp innebär möjlighet att knyta kontakt med andra personer i liknande situation samt tillfällen att utbyta tips och erfarenheter. Även om rehabiliteringen sker i grupp så anpassas den alltid efter dina individuella behov. Varje deltagare har en individuell rehabiliteringsplan som följs upp och utvärderas under rehabiliteringstiden. För att få en plats i ett av våra grupprogram krävs remiss från läkare.

Läs mer om våra grupprogram här.

För närstående och anhöriga

Som närstående har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen. Vi erbjuder dig att tillsammans med din anhöriga delta vid informations- och planeringssamtal.

Vi har en gästlägenhet på området för vänner och anhöriga som behöver vara i närheten av den som får vård. Läs mer här.

Läs mer här om hur du får en plats på dagehabiliteringen eller i ett av våra grupprogram.

Grupprehabilitering vid Epilepsi

I september startar nästa grupp. Be din läkare om en remiss för planerad neurologisk rehabilitering om du är intresserad av att delta.

Att leva med MS

Stora Sköndal erbjuder specialiserad neurologisk dagrehabilitering i grupp för dig som har Multipel skleros.