Meny Stäng

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering innebär att du bor hemma och kommer hit för rehabilitering två till tre dagar i veckan.

Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan.

Individuellt program

I det individuella programmet planeras innehållet efter dina behov, önskemål och de mål som du har med din rehabilitering. Du deltar i olika gruppbehandlingar men träffar också teamets medlemmar individuellt. Det individuella programmet passar alla med neurologiska sjukdomar/skador.

Grupprogram

Stora Sköndals grupprogram är diagnosspecifika och riktar sig till dig med stroke, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller epilepsi. Programmet sträcker sig över 15-25 dagar, tre eftermiddagar i veckan. Att rehabiliteringen sker i grupp innebär möjlighet att knyta kontakt med andra personer i liknande situation samt tillfällen att utbyta tips och erfarenheter. Även om rehabiliteringen sker i grupp så anpassas den alltid efter dina individuella behov. Varje deltagare har en individuell rehabiliteringsplan som följs upp och utvärderas under rehabiliteringstiden. För att få en plats i ett av våra grupprogram krävs remiss från läkare.

Läs mer om våra grupprogram här.

För närstående och anhöriga

Som närstående har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen. Vi erbjuder dig att tillsammans med din anhöriga delta vid informations- och planeringssamtal.

Läs mer här om hur du får en plats på dagrehabiliteringen eller i ett av våra grupprogram.