Meny Stäng

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering innebär att du bor hemma och kommer hit för rehabilitering två till tre dagar i veckan.

Vi erbjuder olika typer av dagrehabilitering.

Individuellt program

I det individuella programmet planeras innehållet efter dina behov, önskemål och de mål som du har med din rehabilitering. Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan. Du deltar i olika gruppbehandlingar men träffar också teamets medlemmar individuellt. Det individuella programmet passar alla med neurologiska sjukdomar/skador.

Grupprogram

Stora Sköndals grupprogram är diagnosspecifika och riktar sig till dig med stroke, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom eller epilepsi.

Läs mer om våra grupprogram här.

För närstående och anhöriga

Som närstående har du en viktig roll i rehabiliteringsprocessen. Vi erbjuder dig att tillsammans med din anhöriga delta vid informations- och planeringssamtal.

För att få en plats i ett av våra program krävs remiss från läkare. Läs mer här om hur du får en plats på dagrehabiliteringen.