Meny Stäng

Planerad rehabilitering

På Stora Sköndal erbjuder vi neurologisk rehabilitering både i form av dagrehabilitering och heldygnsrehabilitering.

Dagrehabilitering innebär att du bor hemma och kommer hit för rehabilitering två till tre dagar i veckan. Heldygnsrehabilitering innebär att du både bor och tränar på kliniken måndag till fredag. Vi får en möjlighet att under dygnets alla timmar se hur sjukdomen eller skadan påverkar dig, samtidigt som du får det stöd du behöver.

Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan.

Att få en plats

Du får som patient väljer själv vilken vårdgivare du vill anlita för planerad neurologisk rehabilitering. Stora Sköndals Neurologiska rehabiliteringsklinik är en av de auktoriserade vårdgivarna för neurologisk rehabilitering både i form av dagrehabilitering och heldygnsrehabilitering. För att vi ska kunna ta emot din remiss måste du tillhöra målgruppen som är specificerad i avtalet med Region Stockholm och ha en rehabiliteringskontakt i primär- eller öppenvård. För specificerade kriterier läs mer här. Vi följer Region Stockholms taxa för sluten- respektive öppenvård, högkostnadskort gäller.

Din läkare behöver skriva en remiss för Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad i journalsystemet Take Care under beställning av konsultation, remissblanketten finns också på Vårdgivarguiden. Remissen skickas via Take Care direkt till oss, eller i pappersform till:

Neurologiska rehabiliteringskliniken Stora Sköndal
Efraim Dahlins väg 5
128 63 Sköndal

När vi tagit emot din adress blir du kontaktad av vår samordnare som bokar ett bedömningsbesök då vi vill träffa dig, gärna tillsammans med en anhörig, för att bedöma om den vård vi kan erbjuda är den som du just nu är i behov av. Då diskuterar vi också om det är ett individuellt program eller grupprogram som kan passa bäst. Utifrån bedömningsbesöket gör vi sedan en plan för din rehabilitering hos oss eller rekommenderar någon annan form av träning som bättre möter dina behov.