Meny Stäng

Planerad rehabilitering

På Stora Sköndal erbjuder vi neurologisk rehabilitering både i form av dagrehabilitering och heldygnsrehabilitering.

Dagrehabilitering innebär att du bor hemma och kommer hit för rehabilitering två till tre dagar i veckan. Heldygnsrehabilitering innebär att du både bor och tränar på kliniken måndag till fredag. Vi får en möjlighet att under dygnets alla timmar se hur sjukdomen eller skadan påverkar dig, samtidigt som du får det stöd du behöver.

Tillsammans med teamet sätter du upp mål för din rehabilitering. Målen är utgångspunkt för din rehabiliteringsplan.

Att få en plats

Du får som patient väljer själv vilken vårdgivare du vill anlita för planerad neurologisk rehabilitering. Stora Sköndals Neurologiska rehabiliteringsklinik är en av de auktoriserade vårdgivarna för neurologisk rehabilitering både i form av dagrehabilitering och heldygnsrehabilitering. För att vi ska kunna ta emot din remiss måste du tillhöra målgruppen som är specificerad i avtalet med Region Stockholm och ha en rehabiliteringskontakt i primär- eller öppenvård. För specificerade kriterier läs mer här. Vi följer Region Stockholms taxa för sluten- respektive öppenvård, högkostnadskort gäller.

Din läkare behöver skriva en remiss för Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad i journalsystemet Take Care under beställning av konsultation, remissblanketten finns också på Vårdgivarguiden. Remissen skickas via Take Care direkt till oss, eller i pappersform till:

Neurologiska rehabiliteringskliniken Stora Sköndal
Efraim Dahlins väg 5
128 63 Sköndal

För rehabilitering efter Covid-19-infektion kan vi enligt gällande avtal endast ta emot dig som har konstaterade neurologiska skador. Du som varit sjuk i Covid-19, men inte varit inlagd på sjukhus under infektionen, ska kontakta någon av regionens mottagningar för primärvårdsrehab, se mer information här. Där kan du få hjälp med bedömning och behandling av kvarstående symptom.