Meny Stäng

Logopedmottagning

Logopedmottagningen finns till för dig som har kommunikationssvårigheter på grund av neurologisk sjukdom eller skada.

Svårigheterna vid neurologisk sjukdom och skada kan yttra sig i nedsättning av språk-, tal- och röstfunktion. Vi utreder och behandlar även sväljningssvårigheter. Tillsammans utformar vi mål för rehabiliteringen.

Så arbetar vi

Behandling kan ske individuellt eller i grupp. Individuell språklig träning utformas utifrån dina behov och kompletteras ofta med språkövningar på dator. Vid kommunikationsträning i grupp fokuserar vi på samtal och interaktion i syfte att öka din kommunikativa delaktighet. Information och handledning av personal och närstående är en viktig del av arbetet. Vi erbjuder också Kommunikationspartnerträning där du och en närstående tillsammans lär er strategier för att hitta en så välfungerande kommunikation som möjligt trots de hinder som t ex afasi kan skapa.

På logopedmottagningen finns kompetens att utföra LSVT-behandling för personer med Parkinsons sjukdom (LSVT-LOUD). En intensiv forskningsbaserad metod för att öka din röststyrka. Om sväljförmågan är påverkad kan vi erbjuda bedömning av sväljfunktion samt behandling och rådgivning kring eventuell konsistensanpassning av mat och/eller dryck, så att sväljningen blir säkrare.

Vi tar även emot remisser för sväljningsbedömning med FUS.

  

Remiss

För att komma till logopedmottagningen behöver du remiss från läkare eller logoped. Vi har avtal med Region Stockholm och följer regionens taxa för besök i öppenvård. Högkostnadskort gäller. Är du boende på Stora Sköndal kan vi göra hembesök.

På mottagningen arbetar idag fem legitimerade logopeder med omfattande neurologisk erfarenhet.

 

Varmt välkommen!