Meny Stäng

Logopedmottagning

Logopedmottagningen finns till för dig som har kommunikationssvårigheter på grund av neurologisk sjukdom eller skada.

Svårigheterna kan yttra sig i nedsättning av språk-, tal- och röstfunktion. Vi utreder och behandlar även sväljningssvårigheter. Tillsammans utformar vi mål för rehabiliteringen.

Så arbetar vi

Behandling kan ske individuellt eller i grupp. Individuell språklig träning utformas utifrån dina behov och kompletteras ofta med språkövningar på dator. Vid kommunikationsträning i grupp fokuserar vi på samtal och interaktion i syfte att öka din kommunikativa delaktighet. Information och handledning av personal och närstående är en viktig del av arbetet.

På logopedmottagningen finns kompetens att utföra LSVT-behandling för personer med Parkinsons sjukdom (LSVT-LOUD). En intensiv forskningsbaserad metod för att öka din röststyrka. Om sväljförmågan är påverkad kan vi erbjuda bedömning av sväljfunktion samt behandling och rådgivning kring eventuell konsistensanpassning av mat och/eller dryck, så att sväljningen blir säkrare.

  

Remiss

För att komma till logopedmottagningen behöver du remiss från läkare eller logoped. Vi har avtal med Region Stockholm och följer regionens taxa för besök i öppenvård. Högkostnadskort gäller. Är du boende på Stora Sköndal kan vi göra hembesök.

På mottagningen arbetar idag fem legitimerade logopeder med omfattande neurologisk erfarenhet.

Gällande Coronapandemin och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. På mottagningen håller vi avstånd och har planerat vår verksamhet för att minimera risken för smittspridning. Om du har feber, hosta, snuva, halsont eller varit frisk mindre än 48 timmar ska du inte komma till oss utan ringa 1177 om du behöver vård. Du blir då hänvisad rätt.

Varmt välkommen!