Meny Stäng

Neurologiska rehabiliteringskliniken

På Stora Sköndal har vi arbetat med specialiserad neurologisk rehabilitering i 40 år och vårt kunnande och engagemang är stort.

Vi arbetar med individuellt anpassad rehabilitering och kommer tillsammans med dig fram till vilken träning som ger dig bäst återanpassning samt hur intensiv och hur lång träningsperioden behöver vara. Vi har avtal med SLL och följer deras bestämmelser kring patientavgifter.

Professionellt team

Här möts du av ett team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, rehabassistent, fysioterapeut, logoped, kurator och psykolog och du får hjälp av just dem du behöver mest. All personal har specialiserad inriktning på neurologiska sjukdomar och skador. Vi ser rehabilitering som ett lagarbete med dig i centrum. Här ska du som patient känna dig hörd och sedd, bekräftad och respekterad.

Anpassad rehabilitering

Målet med rehabiliteringen är att du ska återfå så stor självständighet och bra livskvalitet som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att ordna för en trygg hemgång och att slussa vidare från inneliggande rehabilitering till rätt fortsatt rehabilitering när det behövs. Vi driver på kliniken dagrehabilitering, fysioterapimottagning och logopedmottagning om du väljer att fortsätta här.

Utemiljön

På området finns fina promenadstråk intill Drevviken, en stor trädgård med växthus, badplats, café Kristinahuset, utomhusgym och uppvärmd utomhuspool om somrarna. Vi tar ofta användning av omgivningarna i rehabiliteringen. I växthuset och trädgården finns odlingar att arbeta med. Säsongen är lång från sådd till skörd och arbetsterapeuterna och vår rehabassistent håller i utomhusgrupper där patienterna är mycket delaktiga i skötseln av trädgården. Sommartid kan våra fysioterapeuter använda utemiljön för behandling, rörelse och aktivitet.

rehabilitering kan även ges i vår terapiträdgård.  Det finns många gångstråk runt vår mottagning där vi ordnar promenadgrupper.

Stora Sköndal dokumenterar i en sammanhållen journal. Här kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

Bild logotyp hjärna tillsammans
Stora Sköndal är en av huvudaktörerna i nätverket Hjärna tillsammans. Nätverkets syfte är att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada som följd av exempelvis stroke eller olycka. Läs mer här.

Logotyp Region Stockholm

Neurologiska Rahabiliteringskliniken är miljöcertifierad enligt ISO 14001